Coś więcej niż kobieta i mężczyzna: Austria z sześcioma rodzajami płci

płeć

W przyszłości możliwe będzie sześć przypisów płci w formularzu rejestracyjnym. Jakie atrybucje płciowe będzie można oficjalnie sobie nadać ? "Mężczyzna", "kobieta", "różnorodny", "inter", "otwarty" i "bez wskazania".

W czerwcu 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w Austrii orzekł, że osoby, których płeć nie jest wyraźnie męska lub żeńska, mają prawo do odpowiedniego wpisu do rejestru stanu cywilnego i dokumentów. Zgodnie z koncepcją austriacki rząd przyjął projekt ustawy o rejestracji, z której wynika, że zamiast obowiązkowego oznaczenia "mężczyzna" lub "kobieta" w przyszłości możliwe będzie wybranie innych oznaczeń: divers (pl. różnorodny), inter (pl. interpłciowy), offen (pl. nieokreślony), keine Angabe (pl. bez wskazania).

Inne możliwości

Kolejna zmiana dotyczy możliwości wpisania innych imion. W przyszłości te dane osobno będą podane w formularzu rejestracyjnym, deklaracji zamieszkania i adresie stałego miejsca pobytu. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w projekcie ma to na celu rozwiązanie problemu, że nie wszystkie imiona i nazwiska osób zgłaszających są wyraźnie rozdzielone na imiona i nazwiska rodzinne. Szczególnie dotyczy to drugich imion, nazwisk rodowych itp. Celem jest usprawnienie pracy w centralnym rejestrze ludności.