Reklama

Nowe obostrzenia w Wiedniu!

 obostrzenia w Wiedniu

Koronawirus znowu szaleje w stolicy Austrii. Liczby zakażeń rosną, więc Wiedeń zaostrza restrykcje.

Do obecnych zasad koronawirusowych władze Wiednia zdecydowały dołożyć kolejne obostrzenia. Odwiedzający są zobowiązani do przeprowadzenia testu PCR i noszenia maski FFP2. To oznacza też, że przybywając do stolicy, należy wykazać negatywny wynik testu PCR, którego wymaz nie może być starszy niż 48 godzin. Wyjątki są możliwe, ale tylko w szczególnych przypadkach. Dotyczą one m.in. nieletnich, osób potrzebujących wsparcia i kobiet w ciąży.

Ze względu na obecną sytuację zostanie wprowadzony limit odwiedzin pacjentów w szpitalach. Jednego pacjenta dziennie mogą odwiedzić maksymalnie 3 osoby. Dodatkowo na jednego chorego przypada jeden opiekun. 

Placówki przyjmujące pacjentów na pobyt stacjonarny mają obowiązek noszenia masek FFP2, niezależnie od tego, czy mają kontakt z pacjentami, czy go nie ma. Ponadto mają obowiązek wykonania testu PCR w badaniu przesiewowym PCR dwa razy w tygodniu. 

Domy spokojnej starości i domy opieki

Odwiedzający są zobowiązani do przeprowadzenia testu PCR i noszenia maski FFP2. Oznacza to, że podczas wizyty należy przedstawić negatywny wynik testu PCR, którego wymaz nie może być starszy niż 48 godzin. Wyjątki są możliwe, ale tylko w szczególnych przypadkach. Na chwilę obecną nie ma górnego limitu odwiedzin mieszkańców.

Zmiany do wiedeńskiego rozporządzenia Covid-19 wchodzą w życie 12 lipca 2022 r. i będą obowiązywały, podobnie jak ówczesne rozporządzenie do dnia 23 sierpnia 2022 r.

Źródło: heute