Reklama

Klimabonus powraca! Kto otrzyma austriacki dodatek klimatyczny?

Dodatek pieniężny z ubiegłego roku powraca. Bonus klimatyczny został po raz pierwszy wypłacony w 2022 w ramach rekompensaty podatkowej od CO2. Również w tym roku wszyscy, którzy od co najmniej pół roku są zameldowani w Austrii, otrzymają wypłatę, jednak nieco niższą.

Klimabonus 2.0 w odchudzonej wersji

Tegoroczny bonus klimatyczny, który ma nagradzać proekologiczne zachowanie, nie będzie wynosił 500 euro. Mieszkańcy Austrii otrzymają swoją rekompensatę w wysokości 200 euro, ponieważ w tym roku nie będzie przyznawany bonus przeciwinflacyjny (niem. Antiteuerungsbonus), który wynosił 250 euro. Warto również wspomnieć, że w 2022 bonus klimatyczny został połączony z Antiteuerungsbonus i wynosił 250 euro. W sumie mieszkańcy Austrii otrzymywali więc 500 euro.

Co zmieni się w 2023 roku?

W życie wejdzie podział regionalny i nie wszyscy otrzymają tę samą kwotę. Ta będzie adekwatna do codziennej drogi pokonywanej do pracy, szkoły lub sklepu i ilości dostępnych środków publicznego transportu.

Ministerstwo Klimatu rozróżnia cztery kategorie. Najniższa kwota będzie przysługiwała mieszkańcom obszarów miejskich o dużej dostępności transportu publicznego. Tak więc Wiedeńczycy, których miasto kwalifikuje się do kategorii1, otrzymają 100 euro. We wszystkich innych gminach Austrii, których codzienne drogi są dłuższe, a ilość środków transportu publicznego jest mała, mieszkańcy otrzymają największą rekompensatę finansową. Dla miasta zakwalifikowanego do 2 kategorii Klimabonus wynosić będzie 133 euro, klasa 3 otrzyma 167 euro, a klasa 4 nawet 200 euro.

Tym razem bez opóźnień

Wypłata premii klimatycznej rozpocznie się ponownie jesienią. Ministerstwo nie podało jeszcze dokładnej daty, ale podobnie jak w ubiegłym roku pierwsze przelewy rozpoczną się w okolicach września. W tym roku nie należy się spodziewać podobnych awarii czy opóźnień, jak w przypadku pierwszej wypłaty Klimabonus, gdzie wystąpiły pewne komplikacje.

Ministerstwo zapewnia, że jest przygotowane oraz informuje, że w nadchodzących latach Austria będzie mogła cieszyć się kolejnymi bonusami klimatycznymi. Klimabonus będzie wypłacane corocznie wszystkim osobom, których głównym miejscem zamieszkania jest Austria przez przynajmniej sześć ostatnich miesięcy