Reklama

Rewolucja winietowa: Austria wprowadza winietę jednodniową!

widok na autostradę

Winieta jednodniowa ma zapobiegać ucieczkom na drogi niższego rzędu, które są zwolnione z opłat.

Rada Narodowa podjęła decyzję o wprowadzeniu winiety jednodniowej. Powinno to przede wszystkim służyć utrzymaniu ruchu turystycznego na autostradach i tym samym odciążeniu, zakorkowanych poprzez nadmierny ruch gmin. Jednocześnie, zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie kosztów infrastruktury, umożliwiono wprowadzenie dopłaty CO2 do opłaty drogowej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Kolejną częścią pakietu zmian jest włączenie systemów fotowoltaicznych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi na listę systemów uznawanych za elementy autostrady federalnej. Warunkiem wstępnym powinno być to, aby obiekty te znajdowały się na gruntach będących własnością Państwa i służyły spółce Asfinag, albo były bezpośrednio jej własnością. 

W przyszłości myto ciężarówek będzie uwzględniać nie tylko koszty infrastruktury i koszty związane z ruchem drogowym wynikające z zanieczyszczenia powietrza i hałasu, ale także koszty wynikające z emisji CO2. Nowy system cen będzie wprowadzany stopniowo od 2024 do 2026 roku.

Winieta jednodniowa ma zapobiegać rezygnowaniu z autostrad

Jeśli chodzi o winietę jednodniową, ma ona szczególne znaczenie dla regionów przygranicznych. Ma to zapobiec migracji na drogi niższego rzędu, zwolnione z opłat. Ponadto dla różnych rodzajów winiet ma zostać wprowadzona stała skala cenowa.

 

Źródło: oe24