X
Reklama

E-card ze zdjęciem od 2020 roku

Rząd austriacki ustalił termin wprowadzenia zdjęć na kartach ubezpieczenia zdrowotnego, który przypada na przyszły rok.

1 stycznia 2020 roku na kartach ubezpieczenia zdrowotnego pojawią się zdjęcia właścicieli. W ten sposób rząd chce zapobiec oszustwom związanym z obchodzeniem prawa socjalnego oraz niewłaściwemu użytkowaniu karty. Zdjęcie na e-card będzie czarno-białe w rozmiarach fotografii na dowodzie osobistym. Teoretycznie przy pokazywaniu karty ubezpieczenia zdrowotnego powinno się przedstawiać także dokument tożsamości, lecz w rzeczywistości prawie nigdy nie dochodzi do takiej sytuacji. Większość mieszkańców Austrii nie będzie musiała jednak dostarczyć swoich zdjęć, ponieważ organ wydający karty został upoważniony do używania baz danych zdjęć paszportowych, dowodowych oraz prawa jazdy.

Ze względu na brak zdjęć obcokrajowców w bazach danych, osoby z zagranicznym dowodem osobistym, a mieszkające w Austrii będą musiały dostarczyć fotografię odpowiednim urzędom. Wizyt w urzędach można łatwo uniknąć - wystarczy wyrobić kartę Bürgerkarte lub austriackie prawo jazdy. Kto nie zdecyduje się na żadną z tych opcji, nie otrzyma od 2020 roku karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Minister zdrowia, Beate Hartinger-Klein tłumaczyła, że z obowiązku dostarczenia zdjęcia zwolnione są osoby poniżej 14 roku życia, powyżej 70 roku życia oraz osoby wymagające opieki (od czwartego stopnia). Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie jeszcze jednak nie powstało. Hartinger-Klein poinformowała także, że koszty wdrożenia zmiany (2,6 mln euro w 2019 roku i 8 mln euro w 2020 roku) zostaną pokryte przez austriacki odpowiednik ZUS-u.

Zdaniem minister zdrowia zmiana będzie zapobiegać nie tylko oszustwom związanym z obchodzeniem prawa socjalnego, lecz będzie oznaczała także mniejszą ilość biurokracji dla lekarzy. Warto też pamiętać, że dotychczasowe karty ubezpieczenia zdrowotnego są ważne do upłynięcia podanej na nich daty.

Źródło: krone.at