Emerytury wypracowane za granicą

Mimo że wielu z nas emerytura wydaje się bardzo odległa, powinniśmy pamiętać o tym, że pracujemy na nią przez całe życie. Nasza przyszłość zależeć będzie od tego, ile dziś zdołamy odłożyć na starość.

Wielu z nas nie kończy swojej kariery zawodowej na jednym kraju. Żyjąc we wspólnej Europie, podróżujemy i pracujemy w różnych jej częściach i z tego właśnie powodu przyjrzymy się tematowi emerytur z punktu widzenia osób pracujących w najbardziej popularnych w naszym rejonie krajach, czyli w Niemczech i Austrii. Odpowiemy również na pytania, co powinniśmy zrobić, pracując w Polsce i w jednym z wymienionych krajów Unii, aby otrzymać emeryturę z zagranicy. I jakie zasady obowiązują przy przyznawaniu emerytur w tych krajach.

Nie tylko emerytura z ZUS

Polski system emerytalny nie cieszy się dobrą opinią zarówno ani u osób pobierających emerytury, ani u społeczeństwa. Tym bardziej więc warto pamiętać o ewentualnych należnościach z zagranicy. Jeżeli w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego wybieramy się do ZUS-u, a pracowaliśmy nie tylko w Polsce, lecz także za granicą, powinniśmy zgłosić ten fakt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym momencie ZUS powinien sporządzić wniosek do zagranicznej instytucji, gdzie rozpocznie się procedura ustalania, czy przysługuje nam emerytura z zagranicy na podstawie prawa danego państwa.

Należy mieć świadomość tego, że emerytura innego kraju Unii będzie przelewana bezpośrednio na wskazane konto z pominięciem ZUS. Emerytura z Polski oraz z zagranicy to dwa odrębne świadczenia. Jednak gdy świadczenie zagraniczne trafia na konto w Polsce, bank ma ustawowy obowiązek, by od wpływających emerytur odprowadzić składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ oraz – w niektórych przypadkach – podatku. Bank będzie więc pełnił funkcję płatnika wszelkich należnych w Polsce potrąceń od emerytury. Jednak to, czy podatek od emerytury powinien zostać potrącony czy nie, zależy od kraju, z którego świadczenie otrzymujemy. Mówiąc dokładniej – od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką Polska ma podpisaną z danym państwem.

Emerytura w Austrii

W Austrii w zależności od płci na emeryturę możemy przechodzić w różnym wieku. Kobieta może przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyzna – ukończywszy 65 lat i mimo że prace nad podniesieniem wieku emerytalnego trwają, do 2013 roku nic się w tej kwestii nie zmieni. By otrzymać emeryturę, w ciągu ostatnich 30 lat przed przejściem na emeryturę trzeba przepracować minimum 15 lat w Austrii bądź w innym kraju Unii Europejskiej. Osoba, która pracowała krócej, emerytury nie otrzyma.

Właściwy oddział ZUS

Jeżeli zatem, jak pisaliśmy wcześniej, chcemy ubiegać się o emeryturę za okres pracy w Polsce, jak i emeryturę z zagranicy, należy złożyć wniosek w odpowiednim oddziale ZUS. Odpowiednią placówkę wyłonimy w zależności od tego, w jakim kraju pracowaliśmy - jeżeli chcemy starać się o emeryturę w Austrii, wniosek powinniśmy złożyć w oddziale ZUS w Tarnowie (ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów).

Jeżeli jednak mieszkamy daleko od odpowiedniego oddziału ZUS, dokumenty możemy złożyć w najbliższym oddziale, który przekaże je do stosownej placówki.