Jak będzie wyglądała reforma podatkowa w Austrii?

Nowa reforma podatkowa Austrii ma być największym pakietem odciążającym podatników w historii tego kraju.

W niedzielę władze Austrii przedstawiły plan reformy podatkowej. Ta pozwoli odciążyć do 2025 roku mieszkańców kraju na kwotę 18 mld euro. Szykuje się wiele zmian.

Zmiany mające wzmocnić oraz odciążyć klasę średnią:

 • Obniżenie opodatkowania dla drugiego szczebla siatki płac (2. Einkommensstufe) z 35 do 30% od lipca 2022. Dzięki temu podatnicy zaoszczędzą do 650 euro rocznie.
 • Obniżenie opodatkowania dla trzeciego szczebla siatki płac (3. Einkommensstufe) z 42% do 40% od lipca 2023 roku. Dzięki temu podatnicy zaoszczędzą do 580 euro rocznie.
 • Redukacja składek na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób z małym dochodem do lipca 2022 roku, zaczynając od 1,7%. Na tym skorzystają przede wszystkim osoby i rodziny z niskim dochodem.
 • Podwyższenie Familienbonus z 1500 do 2000 euro na dzieci od 1 lipca 2022 roku.
 • Tzw. Mitarbeiter-Beteiligungsmodell, który zapewni osobom pracującym w Austrii do 3 tys. euro zwolnionych z opodatkowania.
 • Ochrona klimatu jako część systemu podatkowego

Opłata za wydzielanie CO2

30 euro za tonę od 2022 roku, wzrost do 35 euro w 2023 roku, 45 euro do 2024 roku i 55 euro w 2025 roku

Wprowadzenie regionalnego bonusu klimatycznego (niem. Regionaler Klimabonus)

Osoby, które będą wspierały mobilność przyjazną klimatowi, czyli jeżdżące transportem publicznym, będą mogły skorzystać z regionalnego bonusu klimatycznego. Tzw. Regionaler Kimabonus będzie podzielony na 4 poziomy: 100, 133, 167 i 200 euro rocznie. Na dzieci można otrzymać dodatek o wysokości 50% otrzymywanego bonusu klimatycznego.

Zmiany w ogrzewaniu domów i mieszkań:

 • Koniec z ogrzewaniem olejowym lub na gaz (180 mln euro przeznaczonych na tę zmianę),
 • Podatkowe zachęty do wymiany lub renowacji pieca (180 mln euro przeznaczonych na zmianę),
 • Wymiana kotła grzewczego dla osób z niskim dochodem (80 mln euro przeznaczonych na zmianę),
 • Pakiet wsparcia termomodernizacji kilkupiętrowych budynków (60 mln euro przeznaczonych na zmianę).

Zmiany dla wszystkich mieszkańców Austrii:

 1. Obniżenie podatku od osób prawnych (niem. Körperschaftsteuer) z 25% do 23% do 2024 roku (odciążenie podatników do 700 mln euro),
 2. Kwota wolna od podatku ze względu na inwestycje (niem. Investitionsfreibetrag),
 3. Większe wsparcie przedsiębiorstw emitujących szczególnie dużo CO2 w celu uniknięcia tzw. carbon leakage,
 4. Odciążenie podatkowe dla firm w trudnej sytuacji,
 5. Zwolnienie z podatku Eigenstromsteuer na kwotę 50 mln euro,
 6. Podniesienie kwoty wolnej od podatku dla zysków (niem. Gewinnfreibetrag) z 15% do 13%,
 7. Podwyższenie kwoty dóbr gospodarczych o małej wartości (niem. geringwertige Wirtschaftsgüter) 800 do 1000 euro,
 8. Zryczałtowanie kosztów oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie,
 9. Wsparcie niezależnych energetycznie gospodarstw na kwotę 25 mln euro.

Źródło: oe24