Terminy wypłaty świadczeń AMS w 2022 roku

arbeitslosengeld

AMS wypłaca zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek pomostowy oraz inne świadczenia w konkretnych terminach.

Jak wypłacany jest zasiłek?

Wszyscy bezrobotni otrzymują Arbeitslosengeld od AMS-u pocztą lub bezpośrednio na konto.

Kiedy wypłacane jest Arbeitslosengeld?

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany za miniony miesiąc w konkretne dni. Ze względu na niedziele i święta termin wypłaty pieniędzy może się nieco opóźnić!

Miesiąc

Przelew na konto

Poczta

Grudzień 2021

05.01.2022

07.01.2022

Styczeń 2022

04.02.2022

07.02.2022

Luty 2022

04.03.2022

07.03.2022

Marzec 2022

05.04.2022

07.04.2022

Kwiecień 2022

05.05.2022

09.05.2022

Maj 2022

07.06.2022

08.06.2022

Czerwiec 2022

05.07.2022

07.07.2022

Lipiec 2022

05.08.2022

08.08.2022

Sierpień 2022

05.09.2022

07.09.2022

Wrzesień 2022

05.10.2022

07.10.2022

Październik 2022

04.11.2022

07.11.2022

Listopad 2022

05.12.2022

07.12.2022

Grudzień 2022

04.01.2023

06.01.2023

W tych terminach wypłacany jest także zasiłek pomostowy (niem. Notstandshilfe) oraz inne świadczeniach finansowe AMS-u.

Źródło: finanz