Jakie zasady pandemiczne obowiązują w szkołach w Austrii?

obostrzenia w austrii

W wielu miejscach w Austrii nakaz ubrania maseczki już nie obowiązuje. To nie dotyczy jednak szkół w kraju.

Maseczkę w Austrii trzeba już ubrać tylko w supermarketach, publicznych środkach transportu, aptekach, szpitalach, domach opieki i szkołach. Po feriach wielkanocnych uczniów obowiązują jednak nowe zasady.

Dzieci i młodzież do tzw. Schulstufe 8 muszą zakrywać usta i nos na terenie szkolnym. Tylko w klasach mogą zdjąć maski. Z kolei nauczycieli, którzy nie są ani zaszczepieni, ani ozdrowieńcami obowiązuje nakaz zakrycia ust i nosa maską FFP2 na całym terenie szkolnym, bez wyjątków.

Wprawdzie Ninja-Pass należy już do przeszłości, lecz testy w szkołach ciągle są obecne w życiu uczniów. Raz w tygodniu każde dziecko musi wykonać test PCR. Dodatkowo możliwe są także częstsze testy antygenowe. Jeśli uczeń lub nauczyciel w ciągu ostatni 60 dni przeszedł jednak zakażenie koronawirusem, nie musi wykonywać testu.

UWAGA! Uczniowie, którzy nie ubiorą maski i/lub nie wykonają testu na koronawirusa, muszą przejść na nauczanie zdalne!

Źródło: heute