Reklama

Najważniejsze informacje o Klimabonus w Austrii

klimabonus

Klimabonus został w prowadzony w celu złagodzenia dodatkowych kosztów nałożonych na mieszkańców Austrii poprzez podatek od CO2. Z powodu rosnącej inflacji dodatek ten będzie w 2022 roku wyższy, niż zakładano.

W październiku 2022 roku wejdzie w życie podatek od CO2. Dokładniej wyniesie on 0,30 euro za 1 tonę wyprodukowanego CO2. W celu złagodzenia dodatkowych kosztów, które zostaną nałożone na mieszkańców Austrii poprzez wyższe rachunki za energię i paliwo, władze wprowadziły Klimabonus. Wysokość nowego dodatku to maksymalnie 200 euro rocznie.

Wypłata nastąpi po raz pierwszy w październiku 2022 i będzie miała moc wsteczną do 1 marca 2022.

UWAGA! NA 2022 roku został ustalony Klimabonus o wysokości 500 euro na każdego mieszkańca Austrii spełniającego warunki przyznania świadczenia!

Prawo do Klimabonus

Prawo do Klimabonus mają wszystkie osoby fizyczne, które w roku kalendarzowym miały w Austrii główne miejsce zamieszkania przez przynajmniej 183 dni.

Dzieci mają prawo do 50% wypłacanej kwoty. Lecz tylko jeśli przez ponad 6 miesięcy w roku pobierały Familienbeihilfe.

Wysokość Klimabonus

UWAGA! W 2022 roku Klimabonus wynosi 500 euro dla wszystkich!

W zależności od miejsca zamieszkania Klimabonus wyniesie 100, 133, 167 lub 200 euro rocznie na osobę.

Osoby niepełnosprawne, które z powodu swojej choroby nie korzystają z publicznych środków transportu otrzymają Klimabonus w pełnej wysokości.

Klimabonus nie jest wliczany do dochodu i nie może zostać odliczony od podatku!

Strefy

Opis

Wysokość Klimabonus

Strefa 1

Strefy miejskie z ponadprzeciętnie dobrym dostępem do publicznych środków transportu

100 euro

Strefa 2

Strefy miejskie z dobrym dostępem do publicznych środków transportu

133 euro

Strefa 3

Strefy okołomiejskie dobrym, lecz podstawowym dostępem do publicznych środków transportu

167 euro

Strefa 4

Gminy wiejskie z podstawowym dostępem do środków transportu

200 euro