X

Co zapewnia zameldowanie na terenie Wiednia?

Zameldowanie w stolicy Austrii niesie ze sobą wiele zalet. Zapewnia bowiem łatwiejszy dostęp do mieszkań socjalnych, więcej miejsc nauki zawodu, pracę dla starszych osób, a firmy z siedzibą w Wiedniu mają większe szanse na otrzymanie zamówienia publicznego.

Od 2015 roku karta Wiener Wohn-Ticket jest osobistą wejściówką do oferty mieszkaniowej stolicy Austrii. Wszystkie mieszkania komunalne są zasadniczo przyznawane przez Wiener Wohn-Ticket. Dzięki tej zmianie mieszkańcy łatwiej mogą znaleźć mieszkanie, karta zapewnia bowiem dostęp do całej oferty mieszkaniowej. Osoby, które od dłuższego czasu mieszkają w Wiedniu, mogą liczyć na możliwość otrzymania mieszkania komunalnego w trybie przyśpieszonym.  

Osobom powyżej 50. roku życia często jest trudno znaleźć zatrudnienie. Stolica Austrii planuje więc stworzyć projekt, który zwiększy szanse starszych osób na rynku pracy. Póki co nie ma jednak dokładnych informacji czego zmiany mają dotyczyć. Urząd miasta i przedsiębiorstwa z siedzibą w Wiedniu tworzą ogromny rynek pracy. Magistrat zatrudnia rocznie 3 tys. osób, a wiedeńskie firmy tworzą dodatkowo około 1 tys. miejsc pracy. Wiedeńczykom ma być łatwiej o pracę, ponieważ przedsiębiorstwa z siedzibą w mieście mają faworyzować osoby z zameldowaniem w stolicy w procesie zatrudnienia.

Co trzecia przyuczenie do zawodu jest przeprowadzane, organizowane i finansowane przez miasto. Około 500 praktykantów kształci się bezpośrednio w jednostkach miasta, podczas gdy 440 uczniów zdobywa swoje wykształcenie w spółkach zależnych. W przypadku wnioskowania o miejsce nauki praktykanci z miejscem zamieszkania na terenie miasta mają pierwszeństwo.

Wiedeń jest wysoko wyspecjalizowaną siedzibą dla firm usługowych i produkcyjnych. Zamówienia publiczne miasta są ważnym impulsem dla wiedeńskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa, które zapewniają przykładowo szybką dostępność, krótkie trasy transportowe czy wysoką jakość produktów i dzięki temu umacniają rynek pracy, siedzibę gospodarczą i jakość serwisu będą w przypadku zlecenia zamówienia publicznego szczególnie brane pod uwagę. Nie brakuje również wsparcia dla lokalnych rolników. Przy czym wszystkie procedury udzielenia zamówienia publicznego są przestrzegane z uwzględnieniem norm europejskich, a uczciwy konkurs nie jest w żaden sposób ograniczany. Jednak w przypadku niektórych przyznań mają być brane pod uwagę też kryteria, które spełniają tylko lokalne przedsiębiorstwa.