Reklama

Czy pracodawca może ogłosić obowiązek noszenia masek dla całej firmy?

Obowiązek noszenia maski w pracy

Obowiązek zakrycia ust i nosa został częściowo poluzowany w Austrii. Jednak nie wszyscy pracodawcy chcą porzucić maski. Czy mogą więc wprowadzić obowiązek ich noszenia w miejscu pracy?

1 lipca w Austrii duża część obostrzeń została poluzowana, a w wielu miejscach obowiązek zakrywania ust i nosa został zniesiony. Wszystko to ma miejsce jednak tylko, dzięki obowiązywaniu zasady 3G. Oznacza to, że jeśli mieszkańcy kraju posiadają dowód zaszczepienia, bycia ozdrowieńcem, czy posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa, mogą z nich zrezygnować.

Obowiązek zakrycia ust i nosa

Nakaz ubrania maski obowiązuje od 1 lipca w pomieszczeniach zamkniętych, jak np. publicznym transporcie, w taksówkach, urzędach czy stanowiskach pracy z kontaktem z klientami.

Jednak przestrzeganie zasady 3G pozwala zdjąć maskę. Z tego nie są zadowoleni wszyscy. Czy pracodawcy mogą więc ogłosić obowiązek zakrycia ust i nosa dla pracowników w czasie pracy?

Praca w masce

W niektórych przypadkach jest to możliwe. Szczególnie tam, gdzie obowiązujące zasady nie są wystarczające, by zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Wprowadzenie obowiązku noszenia masek jest możliwe po rozmowie pracodawcy z zatrudnionymi i uzyskaniu ich zgody. Zasadniczo pracodawca ma więc prawo wprowadzenia nakazu zakrycia ust i nosa, jednak tylko po ustaleniu tego z pracownikami.