Najważniejsze informacje o zmianie okresu wypowiedzenia dla robotników w Austrii

Kündigungsfrist

Od 1 października robotnicy (niem. Arbeiter) i pracownicy (niem. Angestellte) są równo traktowani w temacie okresu wypowiedzenia umowy.

Nowa regulacja dotyczy wszystkich wypowiedzeń umowy, które miały miejsce od 1 października 2021 roku. Od tego dnia obowiązują następujące Kündigungsfristen (niem. okresy wypowiedzenia umowy):

Okres zatrudnienia w firmie

Okres wypowiedzenia umowy

1-2 rok pracy

6 tygodni

3-5 rok pracy

2 miesiące

6-15 rok pracy

3 miesiące

16-25 rok pracy

4 miesiące

Od 25 roku pracy

5 miesięcy

Poza tym obowiązują ustawowe terminy wypowiedzenia umowy (niem. Kündigungstermin):

  • 31 marca, 
  • 30 czerwca, 
  • 30 września,
  • 31 grudnia,

których należy dotrzymać. Oznacza to, że pracodawca musi dotrzymać nie tylko dłuższych okresów wypowiedzenia umowy, lecz także musi wziąć pod uwagę, kiedy może wypowiedzieć umowę. 

Rezygnacja pracownika

Uaktualnione zasady obowiązują także w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika. Ten może to zrobić:

  • ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub 
  • przy utrzymaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Ustalenia w poszczególnych zbiorowych układach pracy (niem. Kollektivvertrag)

W zbiorowych układach pracy mogą zostać zawarte inne regulacje dotyczące okresu wypowiedzenia umowy. Takie coś obowiązuje już w branży turystycznej, budowlanej oraz innych sektorach sezonowych. Niektóre przewidują konkretne okresy, inne trzymają się dotychczasowych regulacji. 

  • KV Baugewerbe

W tym zbiorowym układzie pracy obowiązują stare okresy regulacje wypowiedzenia umowy. 

  • KV Gastronomie

Strony zbiorowego układu pracy jeszcze nie doszły do porozumienia, czy gastronomia jest traktowana jako sektor sezonowy, przez co nie została podjęta jeszcze żadna decyzja w temacie regulacji w przypadku wypowiedzenia umowy.

  • KV Handel

Przy utrzymaniu ustawowych terminów wypowiedzenia umowy, pracodawca może zwolnić pracownika każdego piętnastego i ostatniego dnia miesiąca. Z kolei pracownik może zrezygnować z zatrudnienia każdego piętnastego i ostatniego dnia miesiąca przy utrzymaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. 

  • KV Metallverarveitendes Gewerbe

Także w przypadku tego zbiorowego układu pracy pracodawca może zakończyć stosunek zatrudnienia każdego piętnastego i ostatniego dnia miesiąca przy jednoczesnym utrzymaniu ustawowych okresów wypowiedzenia umowy. 

Okres wypowiedzenia umowy w przypadku rezygnacji pracownika jest następujący:

Okres zatrudnienia w firmie

Okres wypowiedzenia umowy

4 tygodnie

1 tydzień

1 rok

2 tygodnie

5 lata

4 tygodnie

16-25 lat stażu pracy

4 tygodnie

10 lat

6 tygodni

WYJĄTEK! Branża blacharska uznawana jest za sektor sezonowy. Obowiązują więc dotychczasowe (stare) okresy wypowiedzenia umowy.