Reklama

Weihnachtsgeld w Austrii w 2021 roku

weihnachtsgeld

Razem z listopadowym wynagrodzeniem osoby pracujące w Austrii otrzymają dodatek świąteczny za 2021 rok.

UWAGA! Osoby, które pracowały w 2021 roku na Kurzarbeit mają prawo do Weihnachtsgeld obliczonego na podstawie pensji wypłacanej przed przejściem na skrócony czas pracy!

Weihnachtsgeld jest dodatkiem zależnym od wynagrodzenia i formy umowy.

Zbiorowy układ pracy

W zbiorowym układzie pracy można znaleźć dokładną informację o wysokości premii świątecznej. Oczywiście pracodawca zawsze może wypłacić więcej, Kollektivvertrag ustala jedynie najmniejszą możliwą kwotę. W większości firm Weihnachtsgeld ma wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia. Istnieją jednak wyjątki.

Jeśli w zbiorowym układzie pracy znajdzie się informacja o wliczeniu do dodatku świątecznego nadgodzin, bonus będzie większy. Jeśli tego zapisu zabraknie, nadgodziny nie zostaną wzięte pod uwagę.

Niektóre zbiorowe układy pracy przewidują, że regularnie wykonywane nadgodziny zasilą premię urlopową lub świąteczną konkretną kwotą. Informacja ta musi się jednak znaleźć w umowie!

Kurzarbeit a Weihnachtsgeld

Od stycznia 2020 wprowadzona została procedura, która dba o to, by przy niższym dochodzie, na koniec roku nie zostało wypłacone zbyt wysokie Weihnachtsgeld. Wtedy może dojść później do opodatkowania bonusu.

Zasadniczo dodatek świąteczny objęty jest 6% podatkiem. Jeśli jego kwota przekroczy jednak średnią pensję, różnica między Weihnachtsgeld a średnim wynagrodzeniem zostanie opodatkowana podatkiem od wynagrodzenia o wysokości między 20% a 50%.

Czy dodatek świąteczny musi zostać wypłacony?

Jeśli nie ma umownego zobowiązania firmy do wypłaty Weihnachtegeld, firma nie musi wypłacać pracownikom premii na święta.

W większości zbiorowych układów pracy dodatek świąteczny jest zawarty. Istnieją jednak wyjątki, gdy nie ma odpowiedniego zapisu. Wtedy pracodawca musi sam zadecydować, czy chce wypłacić bonus, czy nie.

Zapis o Weihnachtsgeld może znaleźć się także w zwykłej umowie o pracę.

Sytuacje wyjątkowe

Istnieją także konkretne sytuacje wyjątkowe dotyczące premii świątecznej. Przykładowo jeśli pracownik nie jest zatrudniony w firmie jeszcze cały rok, otrzyma on Weihnachtsgeld obliczony na podstawie okresu jego zatrudnienia. Przykładowo po 6 miesiącach pracy należy mu się 50% premii.

Osoby pracujących w sezonie zimowym powinny dogadać się z pracodawcą co do bonusu.

W przypadku urlopu rodzicielskiego lub służby cywilnej nie ma prawnego ani ustalonego na podstawie zbiorowego układu pracy prawa do dodatku świątecznego.

Prawo do Weihnachtsgeld po zwolnieniu reguluje zbiorowy układ pracy. W przypadku uzasadnionego zakończenia stosunku pracy np. zwolnienia z powodu nieprzestrzegania surowych zasad zakładu były-zatrudniony nie ma prawa do dodatku. Pracodawca może nawet zażądać zwrotu premii.

W przypadku standardowego zakończenia stosunku pracy przez pracodawcę, były pracownik ma prawo do dodatku świątecznego.

Kiedy wypłacane jest Weihnachtsgeld?

Termin wypłaty dodatku świątecznego jest uregulowany przez zbiorowy układ pracy. Najczęściej jest to okres między listopadem a grudniem.

Źródło: finanz