Reklama

Zamieszanie maseczkowe w Austrii: Kto musi nosić maseczkę w pracy?

obostrzenia w austrii

Wiele osób pracujących w Austrii musi ponownie nosić maseczkę. Jednak  nie wszyscy.

Zasadniczo osoby pracujące w Austrii nie muszą nosić już masek. To nie dotyczy jednak wszystkich. Obowiązują wyjątki. Według aktualnego rozporządzenia pracownicy muszą nosić maski wszędzie tam, gdzie usta i nosa zakrywać muszą także klienci. Do tego zalicza się apteki, placówki handlu artykułami spożywczymi, drogerie, placówki sprzedające produkty medyczne i sanitarne, placówki sprzedające karmę dla zwierząt, placówki wykonujące wybrane usługi (np. weterynarz, AMS, kancelaria adwokacka), placówki sprzedające produkty bezpieczeństwa i awaryjne, placówki handlu rolniczego, stacje benzynowe i ładowania, myjnie, banki, placówki pocztowe i telekomunikacyjne, sklepy z tabaką, kioski, firmy wykonujące usługi sprzątające, jak i warsztaty rowerowe i samochodowe. To samo dotyczy taksówek, transportu uczniów, publicznych środków transportu i lotnisk, przystanków, dworców i stacji.

Odgórny obowiązek ubrania maski obowiązuje także w niektórych obszarach domów opieki i szpitali.

W przypadku centrów handlowych nakaz zakrycia ust i nosa obowiązuje, jeśli w budynku znajduje się jeden z wcześniej wymienionych zakładów.

Uwaga! Pracodawca może wprowadzić surowsze zasady, jak przykładowo zasadę 3G (zaszczepiony, ozdrowieniec lub przetestowany)! Na to zgodę musi wyrazić jednak rada zakładowa.

Pracownicy, którzy muszą w trakcie pracy nosić maskę, mają po 3 godzinach prawo do 10-minutowej przerwy od maseczki.

Wyjątki

Maskę trzeba nosić tylko, jeśli nie zostały podjęte inne działania ochronne mające na celu zmniejszyć ryzyko infekcji. Do tego zalicza się przykładowo szyby pleksi.

Co ciekawe w autokarach, na statkach wycieczkowych i w kolejkach linowych nie ma obowiązku zakrycia ust i nosa.