X

Austria: Zimno w pracy. Co mówi prawo?

Zdrowie pracowników jest najczęściej mocno związane z warunkami ich pracy. Jeśli pracodawca nie spełni określonych zasad, może dojść do spadku wydajności zatrudnionych, dyskomfortu, a także możliwego zagrożenia zdrowia i zwiększenia ryzyka wypadków. Z tego powodu warto znać przepisy prawa pracy obowiązujące w kraju Mozarta.

Pracodawcy w Austrii są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w odniesieniu do wszystkich aspektów związanych z pracą. Ten obowiązek opieki dokładniej opisany jest w przepisach o ochronie pracowników (Arbeitnehmer/innenschutzvorschriften). Przykładowo oznacza to, że istnieje obowiązek ewaluowania miejsc pracy. Pracodawcy muszą więc badać zagrożenia zdrowotne i wprowadzać odpowiednie środki ich eliminacji. Obowiązek ewaluacji (Evaluierungspflicht) zawiera w sobie także warunki pracy w zimnie, na świeżym powietrzu oraz w budynku.

Przy pracy na świeżym powietrzu pracodawca musi zapewnić odpowiednią odzież chroniącą przed zimnem i pogodą, jak i odpowiednie środki organizacyjne, by zmniejszyć wysiłek związany z warunkami pogodowymi. Do takich środków mogą należeć: ograniczenie czasu pracy w zimnie, przerwy, przestrzeganie okresów odpoczynku, zapewnienie dodatkowych przerw w celu ogrzania, zapewnienie ciepłych napoi czy ogrzewanych pomieszczeń socjalnych.

W przypadku stoisk sprzedaży na świeżym powietrzu, które organizacyjnie i przestrzennie związane są z budynkiem przedsiębiorstwa, pracownicy mogą pracować przy nich jedynie, gdy temperatura powietrza przekracza 16 stopni Celsjusza. Często spotykane w czasie adwentu stoiska przed sklepami mogą więc funkcjonować jedynie, gdy na dworze jest cieplej niż 16 stopni Celsjusza.

Jeśli praca wykonywana jest w warunkach zimna i chłodu, mowa o pracy w zimnym środowisku. Do takich stanowisk należą najczęściej posady przy produkcji, składowaniu, transporcie i sprzedaży artykułów spożywczych, jak i prace na świeżym powietrzu. O wykonywaniu swoich obowiązków w normalnych warunkach mowa dopiero od temperatury przekraczającej 15 stopni Celsjusza. Sama praca w zimnym środowisku dzieli się na kilka kategorii:

Kategoria zimna

Nazwa

Temperatura powietrza

Maksymalny, nieprzerwany czas pracy w zimnie

Minimalny czas na ogrzanie

I

Chłodno

Od 15 do 10°C

150 min

10 min

II

Lekko zimno

Od 10 do -5°C

150 min

10 min

III

Zimno

Od -5 do -18°C

90 min

15 min

IV

Bardzo zimno

Od -18 do -30°C

90 min

30 min

V

Drastycznie zimno

Od -31 do -40°C

60 min

60 min

 

 

Poniżej -41°C

20 min

60 min

 

Pomieszczenia socjalne powinno mieć temperaturę 12-25°C. Miejsca, w których pracownicy mogą się zaś ogrzać powinny mieć minimum 21°C. Pracodawcy powinni także wydawać zatrudnionym ciepłe napoje. W przypadku pracowników budowlanych zapewnienie takich pomieszczeń jest obowiązkowe. Kobiety w ciąży mogą pracować zaś jedynie w temperaturach zgodnych z kategoriami I i II. Muszą wtedy mieć zapewniony specjalny ubiór ochronny i odpowiednio długie przerwy na ogrzanie. Od kategorii III obowiązuje zaś zakaz pracy dla przyszłych matek. Pracodawca musi zadbać o możliwość ogrzania się pracowników w specjalnych pomieszczeniach.

W ramach ewaluacji zagrożeń pracodawca powinien uzgodnić z lekarzem pracy częstotliwość i długość przerw na ogrzanie. Należy też podjąć wszelkie działania techniczne i organizatorskie, by zmniejszyć obciążenie wywołane zimnem, wilgotnością czy innymi, szkodliwymi dla zdrowia warunkami. Ich wpływ ma być bowiem jak najmniejszy. O wszystkich działaniach właściciel przedsiębiorstwa powinien informować specjalistę ds. zarządzania systemu BHP, lekarza pracy i radę zakładową.

Przy nieprzyjemnych temperaturach warto zastanowić się także nad zakrytymi rampami załadunku i rozładunku ciężarówek, ogrzewanymi kabinami lub/i siedzeniami w wózkach widłowych i maszynach  budowanych, matami izolującymi ciepło czy ubraniem chroniącym przed zimnem. Ubranie powinno spełniać prawne ustalenia i normy szczególnie w temacie izolacji ciepła. Przy złych warunkach pogodowych strój powinien być wyposażony w odblaski, a materiał powinien być oddychający. Strój, który będzie uszkodzony, źle dobrany lub przestarzały należy wymienić, a wszystkie koszty pokrywa właściciel firmy.