X

Austria: Czy na chorobowym muszę odebrać telefon od przełożonego?

Co zrobić, gdy pracownik jest niezdolny do pracy i udaje się na zwolnienie lekarskie, a pracodawca wydzwania do niego bez przerwy? Czy taka osoba jest zobowiązana do odebrania telefonu, mimo iż jest na L4?

Zatrudniony może być nawet w trakcie choroby zobowiązany do bycia dostępnym w celu udzielenia przełożonemu ważnych informacji. To zależy jednak od danego przypadku. Należy wziąć pod uwagę stan zdrowia pracownika, pilność sprawy, jak i potencjalne straty ekonomicznej, które mogą być skutkiem braku uzyskania informacji.

Pracodawca musi odpowiednio sformułować swoją prośbę o udzielenie informacji, tak by zatrudniony wiedział, co dokładnie się od niego oczekuje i dlaczego brak odpowiedzi może grozić szkodami finansowymi.

Należy jednak pamiętać, że taka prośba nie może mieć znacznego wpływu na proces rekonwalescencji chorego. Jeśli pracownik nie udzieli natomiast pomocy przełożonemu, mimo wysłuchania prośby i zrozumienia pilności i powagi sprawy, może naruszyć obowiązek lojalności wobec pracodawcy.

 

Więcej na ten temat:

10 mitów odnośnie austriackiego prawa pracy

AustriaChorobowe - najważniejsze kwestie

Austria: Jak zachowywać się podczas chorobowego?