Szukaj
Close this search box.
 • Polski
 • Українська

Austria: Zarys reformy podatkowej 2015/2016

13 marca, piątek – właśnie wtedy rząd federalny zaprezentował ramy długo dyskutowanej reformy podatkowej 2015/2016. 17 marca rada ministrów ustaliła zarys ogólny reformy. Przedstawiamy jej najważniejsze założenia.

Z zaplanowanych 5 mld € przewidzianych na zwolnienia od podatków, 4,9 mld € przypadło na reformę taryfową, a 0,1 mld € na wsparcie rodzin. Pakiet lokalizacyjny (Standortpaket), który średniookresowo wynosi 0,2 mld €, ma zagwarantować bodźce koniunktury dla gospodarki.

Kwota zwolnień podatkowych zostanie sfinansowana poprzez podjęcie środków przeciwko oszustwom podatkowym (1,9 mld €), oszczędności w obszarze administracji (1,1 mld €), redukcję wyjątków w prawie podatkowym i podwyższenie podatków uwarunkowanych majątkiem (1,2 mld €), jak również przez ożywienie gospodarcze.

Reforma taryfowa wejdzie w życie dopiero w roku 2016. W maju przedłożone zostaną szczegółowe projekty ustaw.

Jak już zostało wspomniane, rdzeniem reformy podatkowej jest nowy model taryfowy obejmujący teraz siedem progów podatkowych, a nie jak dotychczas – cztery. W dalszym ciągu opodatkowaniu nie podlegają dochody nie przekraczające 11.000 €, 50% podatku dochodowego trzeba będzie odprowadzić po przekroczeniu granicy dochodów podlegającym opodatkowaniu, czyli od 90.000 € (wcześniej 60.000 €). W przypadku dochodów w wysokości od 1 mln €, stawka podatkowa zostanie podwyższona do 55% (niniejsze działanie zostanie jednak ograniczone czasowo do 5 lat).

Nowe taryfy przedstawiają się następująco:

Nowy model taryfowy

Stary model taryfowy

Próg do

Stawka podatkowa

Próg do

Stawka podatkowa

11.000

0%

11.000

0%

18.000

25%

25.000

36,50%

31.000

35%

60.000

43,21%

60.000

42%

powyżej 60.000

50%

90.000

48%

 

 

1.000.000

50%

 

 

ponad 1 mln

55%

 

 

 

 

Per saldo odliczone zostanie średnie zwolnienie od podatku w wysokości 1.000 € dla każdego podatnika.

Prócz reformy podatkowej przewidziane jest wprowadzenie następujących zwolnień od podatku:

 • Podwyższenie o 55 € obecnej kwoty, którą mogą odliczyć pracownicy z 345 € na 400 €.
 • Podwyższenie kwoty, którą można odliczyć od podatku na dziecko z 220 € na 440 €/dziecko. W przypadku wzięcia pod uwagę kwoty, którą można odliczyć od podatku na dziecko obu rodziców, będzie on wynosił 263 €/osoba.
 • Podatek odwrotny w przypadku osób o niskich zarobkach, którzy w ogóle nie płacą podatków od dochodu, zostanie również podwyższony z 110 € do 400 €. Poza tym zostanie on ograniczony przez 50% wysokości składek na ubezpieczenie społeczne (wcześniej 10%).
 • Osoby podlegające pod rzemieślniczą ustawę o ubezpieczeniach społecznych (GSVG), jak również rolnicy, którzy nie odprowadzają podatku od dochodu, otrzymają zwrot kwoty odprowadzanej na składki ubezpieczenia społecznego jako ekwiwalentu podatku odwrotnego.
 • Podwyższeniu ulegnie dodatek dla osób dojeżdżających do pracy o niskich dochodach.
 • W przypadku otrzymywania niskiej emerytury będzie możliwe zapisanie na dobro rachunku podatku odwrotnego w wysokości do 110 €.

 

Przykłady:

Jedyny żywiciel rodziny z jednym dzieckiem może liczyć na następujące roczne zwolnienia od podatku:

Miesięczne wynagrodzenie brutto

Zwolnienie podatkowe

1.000

290

1.500

914

2.000

956

2.500

1.030

3.000

1.377

3.500

1.587

4.000

1.646

4.500

1.706

5.000

1.475

5.500

1.548

6.000

1.670

6.500

1.790

7.000

1.910

7.500

2.030

8.000

2.150

8.500

2.253

9.000

2.253

9.500

2.253

10.000

2.253

140.000

– 40.913

 

 

W przypadku jedynego żywiciela rodziny roczne zwolnienie od podatku wynosi:

Miesięczne wynagrodzenie brutto

Zwolnienie podatkowe

1.000

290

1.500

458

2.000

882

2.500

956

3.000

1.318

3.500

1.497

4.000

1.557

4.500

1.616

5.000

1.385

5.500

1.458

6.000

1.569

6.500

1.589

7.000

1.809

7.500

1.929

8.000

2.049

8.500

2.143

9.000

2.143

9.500

2.143

10.000

2.143

140.000

– 40.913

 

 

Dla umocnienia gospodarki przewidziane są następujące kroki:

 • Podwyższenie premii naukowej z 10% na 12%
 • Podwyższenie wolnego od podatku udziału pracowników z 1.460 € na 3.000 €
 • Obniżenie dodatkowych kosztów płacowych od roku 2018 poprzez obniżenie składki na Fundusz Rekompensaty Dodatkowego Nakładu Rodzinnego (FLAF)
 • Pakiet finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ułatwienie imigracji naukowców i badaczy

Podatek z tytułu zakupu gruntu

W przyszłości podatek z tytułu zakupu gruntu będzie naliczany według wartości rynkowej (wcześniej według trzykrotności wartości katastralnej) nawet w przypadku transakcji wewnątrzrodzinnych (w szczególności darowizn i dziedziczenia). Zastosowane zostaną następujące progi:

Wartość rynkowa

Stawka podatkowa

0 do 250.000

0,5%

250.001 do 400.000

2,0%

ponad 400.000

3,5%

 

 

Przykład:

Przy darowiźnie dziecku działki o wartości katastralnej 50.000 € i wartości rynkowej 500.000 € podatek z tytułu zakupu gruntu ulega podwyższeniu z  dotychczasowych 3.000 € (2% z 150 € = trzykrotność wartości katastralnej) do 7.750 €. Obliczenia wyglądają następująco:

0,5% z

250.000 Euro

1.250 Euro

2,0% z

150.000 Euro

3.000 Euro

3,5% z

100.000 Euro

3.500 Euro


 

500.000 Euro

7.750 Euro

 

 

W związku z podwyższeniem obciążenia podatkowego, lepiej zastanowić się czy przenoszenie własności nieruchomości w obrębie rodziny nie będzie korzystniejsze na obowiązujących jeszcze starych zasadach. Działania te powinny jednak zostać zabezpieczone przez zastrzeżenie prawa do użytkowania i/lub prawa do zamieszkania, jak równieżzakazem obciążenia i zbycia.

W przypadku przenoszenia praw własności gruntów jako przedsiębiorstwo, podwyższeniu ulegnie kwota wolna od podatku wynosząca obecnie 365.000 €. Teraz będzie wynosiła 900.000 €. Jak było do przewidzenia, nieodpłatne przenoszenie praw w przypadku rolników czy leśników nadal obowiązuje wartość katastralna. W trudnych przypadkach, szczególnie w branży turystycznej, zostaną sformułowane dodatkowe rozwiązania. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przy obliczaniu podatku z tytułu zakupu gruntu w przypadku darowizny/dziedziczenia brane będą pod uwagę stopień pokrewieństwa i dodatkowe obciążenia.

Podwyższenie podatku od dochodu z kapitału

Podatek od dochodu z kapitału zostanie podniesiony z 25% na 27,5%. Nawet jeżeli w opublikowanych przed reformą podatkową dokumentach mowa jest tylko o ustaleniu dywidendy z niniejszej podwyżki, należy się spodziewać też podwyżki za zyski z kapitału, subwencje fundacji i innych. Wyjątkiem mają zostać objęte odsetki z książeczek oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Całkowite obciążenie podatkowe z wypłaconych zysków spółki kapitałowej (po potrąceniu podatku od osób prawnych w wysokości 25%) ulegnie tym samym podwyższeniu z obecnych 43,75% na 45,625%.

Podwyższenie podatku od dochodu z nieruchomości

Podatek od dochodu z nieruchomości, który przypada przy sprzedaży działki, zostanie podwyższony z 25% na 30%. Wspomniane w dokumentach do ustawy poszerzenie podstawy obliczeniowej ma się odnosić do zniesienia stopa wzrostu inflacji, która dotychczas mogła zostać wyznaczona  w wysokości 2% (maksymalnie 50%) przy sprzedaży nowego majątku od 11 lat jego posiadania.

 • Podwyższenie o 190 € podstawy najwyższej składki ubezpieczenia socjalnego do 4.850 € (z tego przypadają na bieżącą roczną podwyższę: 90 €, wyjątkowa kwota podwyżki opiewa na 100 €).
 • Wycofanie tzw. wydatków wyjątkowych (tzw. Topfsonderausgaben) w przypadku nowo zawiązanych umów. Obejmują one składki na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków, emerytalne oraz wydatki związane z zakwaterowaniem, renowacją albo leczeniem). Opłaty za istniejące już umowy będą mogły zostać odliczone w przeciągu następnych pięciu lat.
 • Ograniczony zostanie również odpis nieruchomości. Z jednej strony wprowadzony zostanie jednolity próg odpisu w wysokości 2,5% (również za dochody z wynajmu). Z drugiej zaś wydłużony zostanie czas na odliczenie kosztów naprawy, a podwyższony zostanie niepodlegający odliczeniu główny udział.
 • Świadczenie rzeczowe za samochody służbowe emitujących co najmniej 120g CO2 na kilometr zostanie podwyższony z 1,5% do 2% kosztów nabycia. Tym samym w przyszłości świadczenie rzeczowe (koszty nabycia od 48.000 €) będzie wynosiło 960 €, a nie jak dotychczas 720 €. Użytkowanie samochodów służbowych z silnikami elektrycznymi do celów prywatnych nie będzie w przyszłości podlegało opodatkowaniu.
 • Ograniczone do wysokości wkładu zostanie rozliczenie strat w nietypowych cichych udziałach.
 • Ograniczony zostanie wolny od podatku z kapitału zwrot depozytu (najprawdopodobniej poprzez prawnie zatwierdzoną kolejność, według której wpierw wypłacane będą zyski podlegające opodatkowaniu z kapitału).
 • Wycofana zostanie premia na rzecz kształcenia oraz kwota wolna od podatku z tytułu kształcenia
 • Dla niektórych grup podwyższony do 13% zostanie wynoszący dotychczas 10% podatek od towarów i usług. Podwyżka obejmie np. żywe zwierzęta, pokarm dla zwierząt, nasiona, rośliny, drzewo, opieka nad młodzieżą, komunikacja lotnicza, kąpieliska, muzea, usługi kulturalne, spektakle filmowe, nocleg w hotelach.

Jako środek zapobiegający oszustwom zostanie wprowadzony obowiązek posiadania kasy fiskalnej (od obrotu 15.000 € netto) w połączeniu z obowiązkiem wystawiania pokwitowania. Wycofana zostanie tajemnica bankowa w przypadku przedsiębiorstw. Inspektorzy kontroli skarbowej będą mieli możliwość sprawdzenia istniejących powiązań pomiędzy kontami bankowymi poprzez centralny rejestr rachunków bakowych. W branży budowlanej wprowadzony zostanie zakaz płatności gotówką pomiędzy przedsiębiorstwami. 

Udostępnij:
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

Czy wobec trwającej epidemii niemiecki Finanzamt zmienił terminy dotyczące rozliczenia podatku z Niemiec? Na to i inne pytania związane z podatkami w Niemczech odpowiada Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.

Czy do złożenia wniosku o Kindergeld jest potrzebny niemiecki numer PESEL? Dlaczego niektóre dokumenty dołączane

Przy okazji pytania nadesłanego przez Pana Adriana wyjaśniamy różnicę między niemieckim Steuernummer oraz Identifikationsnummer, radzimy

Zobacz również

© 2023 Digital Monsters Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Portal Punkt.media nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści publikowane przez użytkowników.
Strona korzysta z cookies – możesz zmienić warunki przechowywania cookies w przeglądarce.