Reklama

Austriacka karta ubezpieczenia e-Card. Co trzeba o niej wiedzieć

karta e-card ze zdjęciem

e-card jest wykorzystywana przez lekarza do sprawdzenia, czy jako pacjent posiadasz ubezpieczenie zdrowotne. Jest zatem kluczem do korzystania z usług medycznych w Austrii. Co warto jeszcze o niej wiedzieć? W tym tekście znajdziesz najważniejsze pytania i odpowiedzi.

e-Card jest ważnym dokumentem elektronicznym, który otrzymuje prawie każda osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne w Austrii. Kartę zabieraj zawsze ze sobą, a w szczególności, gdy idziesz na wizytę u lekarza.  

Na odwrocie karty znajduje się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (niem. Europäische Krankenversicherungskarte - EKVK). Karta ta umożliwia także korzystanie z opieki medycznej w większości krajów europejskich.

Jakie dane znajdują się na elektronicznej karcie ubezpieczeniowej?

Następujące dane osobowe są drukowane z przodu e-card:

 • Imię i nazwisko
 • Tytuł
 • Numer ubezpieczenia społecznego (niem. Sozialversicherungsnummer)
 • Numer karty
 • Symbol komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)
 • Litery "SV" oznaczające ubezpieczenie społeczne w alfabecie Braille'a
 • Numery telefonów linii obsługi e-card i telefonicznego poradnictwa zdrowotnego
 • Zdjęcie (z wyjątkiem wyjątków prawnych)

Te dane, a także płeć i data urodzenia są również przechowywane na chipie karty. Osobiste dane medyczne nie są jednak przechowywane na karcie elektronicznej.

Niektóre dane, takie jak na przykład zwolnienie z opłaty za receptę lub dane z elektronicznej dokumentacji medycznej (ELGA) możesz pobrać za pośrednictwem bezpiecznych linii danych, gdy e-card zostanie zeskanowana w gabinecie lekarskim lub centrum leczenia. 

Uwaga! 

Musisz poinformować ubezpieczyciela o wszelkich zmianach danych osobowych. Jako dowód wymagane są kopie odpowiedniego dokumentu (np. aktu urodzenia, aktu małżeństwa, zaświadczenia o przyznaniu stopnia lub tytułu naukowego). Nie musisz informować natomiast o zmianie pracodawcy lub firmy ubezpieczeniowej. W takich przypadkach e-card nie zostanie wymieniona.

Zdjęcie na karcie e-card w Austrii

Wszystkie stare karty zostaną zastąpione nowymi ze zdjęciem do 31 grudnia 2023 roku, chyba że ma zastosowanie wyjątek.

Wyjątkowe przypadki, w których e-card pozostaje ważna nawet bez zdjęcia, obowiązują dla:

 • Dzieci i młodzież w wieku poniżej 14 lat;
 • Osób, które kończą 70 lat w roku wydania nowej e-card;
 • Osób zakwalifikowanych do poziomów opieki 4, 5, 6 lub 7;
 • Osoby w wieku 70 lat i starsze oraz osoby na wyżej wymienionych poziomach opieki: dostaną e-card ze zdjęciem, jeśli jest ono dostępne w urzędzie. W przeciwnym razie e-karta zostanie wydana bez zdjęcia. Osoby, których to dotyczy, nie muszą zabierać zdjęcia do centrum rejestracji.

Około 85% wszystkich posiadaczy kart automatycznie otrzyma nową e-card ze zdjęciem bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności. Ubezpieczenie społeczne korzysta ze zdjęć z istniejących rejestrów, jeśli fotografia jest dostępna (np. paszport, prawo jazdy).

Osoby, które nie mają zdjęcia w pliku, muszą przynieść aktualne zdjęcie (standard zdjęcia paszportowego) do centrum rejestracji.

Osoby posiadające obywatelstwo austriackie mogą również zarejestrować swoje zdjęcie w centrum obsługi klienta ÖGK. 

Ważne! 

Obcokrajowcy mogą zarejestrować się za pośrednictwem regionalnych dyrekcji policji. Możesz również umówić się na konsultację online.

Kto otrzymuje kartę ubezpieczenia e-card w Austrii?

Z kilkoma wyjątkami wszystkie osoby ubezpieczone i współubezpieczone w ÖGK (niem. Österreichische Gesundheitskasse), które mieszkają w Austrii, otrzymują e-card.  

Noworodki również automatycznie otrzymują e-card, która jest wysyłana pocztą. Jeśli nie otrzymałeś karty dla swojego dziecka po kilku tygodniach, prześlij kopię aktu urodzenia faksem lub e-mailem do kasy chorych. W przypadku adresów krajowych e-card zostanie wysłana automatycznie na zarejestrowany adres. W przypadku adresów zagranicznych skontaktuj się z najbliższym centrum obsługi klienta.

Kto podpisuje e-card dziecka? 

Karty osób poniżej 14 roku życia mogą zostać podpisane przez osoby, które towarzyszą im w trakcie wizyt i badań lekarskich. Miejsce na podpis może pozostać także puste, do osiągnięcia przez dziecko 14 roku życia i podpisaniu przez nie karty. Na karcie może znaleźć się tylko jeden podpis. 

Jak długo karta e-card jest ważna?

Zasadniczo ważność karty jest nieograniczona. Każda osoba mieszkająca w Austrii może sprawdzić swój status ubezpieczenia online. Należy wymienić e-card, jeśli zmienią się dane, znajdujące się na niej lub jest ona zniszczona. Jeśli upłynie data ważności europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) (znajdująca się na tyle dokumentu), a jesteś dalej objęty ubezpieczeniem, kasa chorych wyśle nową kartę pocztą. 

Gdzie jest ważna karta e-card?

e-Card jest ważna dla wszystkich świadczeń lekarskich wykonywanych przez lekarzy na umowie z kasą chorych (np. dentyści, lekarze pierwszego kontaktu czy specjaliści), placówek publicznej służby zdrowia oraz w jednostkach mających podpisaną umowę z twoim ubezpieczycielem, a także dla większości szpitali.

Co zrobić ze starą kartą, gdy otrzymam nową?

Zostały stworzone specjalne miejsca, w których mieszkańcy kraju mogą wyrzucić zepsute lub stare e-Card. Ich lista znajduje się na stronie www.era-gmbh.at

Ile kosztuje karta e-card w Austrii?

Wydanie karty jest darmowe. Ustawodawca zawarł jednak w ustawie zapis mówiący o naliczaniu rocznej opłaty serwisowej (około 11,95 euro na rok 2020 i 12,30 na rok 2021), która jest pobierana rok rocznie 15 listopada. Opłaty mogą zostać naliczone za wystawienie duplikatu karty po jej kradzieży lub utracie z winy ubezpieczonego.

Jestem ubezpieczony w kilku miejscach, czy dla każdego ubezpieczyciela otrzymam osobną kartę?

Nie, otrzymasz tylko jedną e-card. Przy wizycie u lekarza to Ty decydujesz, z których świadczeń danego ubezpieczyciela skorzystasz.

Zgubiłem kartę, co zrobić?

Zgłoś utratę lub kradzież karty ubezpieczycielowi jak najszybciej jak będzie to tylko możliwe. Możesz to uczynić także przy pomocy linii serwisowej (nr: 050 124 33 11). Po zgłoszeniu utracona karta zostanie zablokowana a nowa dostarczona w ciągu kilku dni. W tym czasie możesz oczywiście udać się do lekarza, musisz mu podać nazwę ubezpieczyciela oraz numer ubezpieczenia a kartę donieść w ciągu kilku kolejnych dni. Kradzieży e-card nie trzeba zgłaszać na policji.

Foto: SVC / Wilke