Kiedy AMS wypłaci Arbeitslosenbonus?

Kiedy AMS wypłaci Arbeitslosenbonus?

Austriacki rząd ogłosił, że bezrobotni otrzymają do końca roku po 150 euro miesięcznie. Kiedy i komu pieniądze zostaną jednak wypłacone?

Arbeitslosenbonus o łącznej wysokości 450 euro zostanie ponownie wypłacony. Rząd Austrii zdecydował się bowiem na wydłużenie świadczenia, które bezrobotni otrzymali już w ostatnich miesiącach.

Kto może otrzymać bonus?

Bonus będzie wypłacany od października do grudnia 2020 roku. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze w ratach, po 150 euro miesięcznie. Łącznie aż 410 tys. bezrobotnych będzie mogło liczyć na dodatek. Ten będzie dotyczył osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku pomostowego (Notstandshilfe) lub zapomogi na przetrwanie trudnej sytuacji Überbrückungshilfe). Pieniędzy nie otrzymają osoby pobierające zasiłek chorobowy, dodatek na kształcenie (Weiterbildungsgeld), świadczenie Altersteilzeitgeld, Teilpension, dodatek na przekwalifikowanie (Umschulungsgeld) lub dodatek na pokrycie kosztów utrzymania.

Zmiana zasad przydzielenia pieniędzy

Latem na Arbeitslosenbonus mogły liczyć osoby, które od maja do sierpnia pobierały przez minimum 60 dni zasiłek dla bezrobotnych. Teraz pieniądze otrzymają osoby, które między wrześniem a końcem listopada nie miały zatrudnienia. Jednak w zależności od długości bezrobocia, wypłacana kwota będzie miała inną wysokość. Osoby na bezrobociu przez przynajmniej 15 dni otrzymają 150 euro miesięcznie. Przy minimum 30 dniach kwota wzrośnie do 300 euro miesięcznie, a od 45 dni bez pracy dodatek wyniesie 450 euro miesięcznie.

Kiedy pieniądze zostaną wypłacone?

Arbeitslosenbonus ma zostać wypłacony już z końcem listopada lub początkiem grudnia. Dokładnego terminu jednak jeszcze nie ma.

Krytycy są jednak zdania, że zamiast jednorazowego dodatku rząd powinien podnieść zasiłek dla bezrobotnych. Póki co władze nie planują jednak podniesienia wysokości świadczenia.