Reklama

Wypłata świadczeń z AMS w 2021 roku

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku pomostowego i wielu innych następuje w Austrii w konkretnych terminach. Kiedy świadczeniobiorcy otrzymają w 2021 roku swoje pieniądze?

Osoby zarejestrowane  w Austrii  jako bezrobotne otrzymują od AMS-u zasiłek dla bezrobotnych. Ten jest wypłacany co miesiąc na konto lub wysyłany pocztą.

Ze względu na niedziele, dni wolne i święta w Austrii terminy wypłaty świadczenia mogą się nieco opóźnić.

Kiedy świadczenie znajdzie się na koncie

AMS wysyła pieniądze z tytułu świadczeń pocztą lub przelewem na konto. Zasadniczo kwota jest wypłacana w określony dzień miesiąca, lecz wszystkie dopłaty czy wyrównania mogą zostać przekazane również w odrębnych terminach. Kwota zostaje zaksięgowana ka koncie w ciągu jednego dnia roboczego od momentu polecenia przelewu.

Kiedy pieniądze przynosi listonosz

Jeśli świadczenie jest wysyłane pocztą, należy pamiętać, że pieniądze zostaną zostawione do odbioru na poczcie, jeśli listonosz nie zastanie w domu świadczeniobiorcy. Informację o tym listonosz zostawi w skrzynce pocztowej lub przy drzwiach. W Wiedniu pieniądze są zawsze zostawiane na poczcie i czekają na odbiór. Wszystkie świadczenia nieodebrane na czas, zostaną odesłane z powrotem do urzędu. W takiej sytuacji AMS zablokuje wypłacanie pieniędzy i wyśle je ponownie, dopiero gdy świadczeniobiorca poda powód nieodebrania pieniędzy, osobiście zawnioskuje o nie w AMS-ie, a poczta dośle już pieniądze do urzędu.

Za miesiąc

Wypłata przelewem

Odbiór na poczcie / u listonosza

Grudzień 2020

05.01.2021

07.01.2021

Styczeń 2021

05.02.2021

08.02.2021

Luty 2021

05.03.2021

08.03.2021

Marzec 2021

06.04.2021

08.04.2021

Kwiecień 2021

05.05.2021

07.05.2021

Maj 2021

07.06.2021

08.06.2021

Czerwiec 2021

06.07.2021

08.07.2021

Lipiec 2021

06.08.2021

09.08.2021

Sierpień 2021

06.09.2021

08.09.2021

Wrzesień 2021

06.10.2021

08.10.2021

Październik 2021

08.11.2021

10.11.2021

Listopad 2021

06.12.2021

09.12.2021

Grudzień 2021

05.01.2022

07.01.2021