Reklama

Familienzeitbonus. Wszystko co musisz wiedzieć

Coraz większa liczba ojców w Austrii nie chce wracać do pracy bezpośrednio po narodzinach ich dziecka. Wielu z nich decyduje się więc na urlop wychowawczy (Familienzeit), podczas którego otrzymują świadczenie Familienzeitbonus.

Familienzeitbonus to świadczenie pieniężne przysługujące ojcom, którzy bezpośrednio po porodzie chcą poświęcić czas rodzinie i przerywają działalność zarobkową w tym okresie. Świadczenie to przysługuje także ojcom adopcyjnym, mężczyznom sprawującym długotrwałą opiekę oraz partnerom tej samej płci. By otrzymać jednak Familienzeitbonus należy spełnić szereg różnych warunków. Przede wszystkim rodzice muszą pobierać zasiłek rodzinny na dziecko oraz mieszkać w Austrii. Dodatkowo należy wspólnie prowadzić gospodarstwo domowe oraz posiadać wspólny adres. Ojciec musi udać się na urlop wychowawczy, a wcześniej spełnić warunek zatrudnienia. Oznacza to, że przed porodem musi przepracować 182 dni kalendarzowe. Osoby bez obywatelstwa austriackiego muszą posiadać zezwolenie na pobyt w Austrii oraz spełnić warunki wynikające z otrzymania azylu. Ojciec musi rozpocząć też działalność zarobkową zaraz po zakończeniu urlopu wychowawczego.

By udać się na urlop wychowawczy, należy najpierw złożyć wniosek o jego przyznanie u ubezpieczyciela zdrowotnego, u którego ojciec był ubezpieczony ostatniego dnia przed porodem. Wniosek można składać od dnia narodzin dziecka i przez 91 kolejnych dni. Przy składaniu wniosku należy określić czas pobierania świadczenia (28-31 dni).

Familienzeitbonus musi być pobrany w ciągu 91 dni od narodzin dziecka. Dodatek o wysokości 22,60 euro dziennie na dziecko otrzymują ojcowie nieprzerwanie przez 28,29,30 lub 31 dni. Okres ten nie może być skrócony, wydłużony czy podzielony. Równoczesne pobieranie Familienzeitbonus i zasiłku Kinderbetreungsgeld jest zaś zabronione. Jeśli ojciec w późniejszym okresie będzie otrzymywał Kinderbetreungsgeld, kwota 22,60 euro dziennie zostanie odciągnięta od wysokości świadczenia. W trakcie pobierania Familienzeitbonus ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne ciągle obowiązuje.

Jeśli mężczyzna chce udać się na urlop wychowawczy, by pobierać Familienzeitbonus powinien ustalić to z szefem. Nie ma bowiem żadnego prawa zapewniającego pracownikom zwolnienie z obowiązków ze względu na narodziny dziecka. Warto też zapytać radę zakładową lub związek zawodowy o regulacje prawne ustalone przy umowie zbiorowej lub porozumieniu zakładowym. Niektóre z nich oferują dodatkowe możliwości spędzenia czasu z nowonarodzonym dzieckiem w domu. W trakcie urlopu wychowawczego nie obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem. Jeśli pracodawca zwolni jednak pracownika z powodu, który ma ścisły związek z jego nieobecnością ze względu na narodziny dziecka, oznacza to dyskryminację. W takiej sytuacji należy zgłosić się do działu ochrony prawnej Austriackiej Izby Pracowniczej (Arbeiterkammer).