Austria: Wszystko, co musisz wiedzieć o obowiązku meldunkowym w urzędzie pracy AMS

Meldepflicht to obowiązek meldunkowy, który zobowiązuje świadczeniobiorcę do informowania odpowiednich urzędów o konkretnych zmianach zachodzących w jego życiu. Co i do kiedy należy jednak zgłosić?

Austriackiemu Urzędowi Pracy (AMS) należy zgłosić wszystkie zmiany dotyczące sytuacji finansowej lub osobistej, które mają wpływ na roszczenie do świadczenia dla bezrobotnych. Przykładowo:

 • Świadczeniobiorca otwiera własną działalność gospodarczą lub zostaje zatrudniony (zalicza się do tego także praca na czas określony, w niewielkim wymiarze godzin czy na podstawie umowy o dzieło),
 • Świadczeniobiorca nie rozpocznie pracy, którą zgłosił w urzędzie,
 • Zmienia się wysokość dochodu świadczeniobiorcy (np. poprzez emeryturę, alimenty czy wpływy z najmu),
 • Świadczeniobiorca zawnioskuje o emeryturę,
 • Świadczeniobiorca rozpocznie naukę w szkole, na studiach lub kurs dokształcający,
 • Świadczeniobiorca planuje pobyt za granicą,
 • Zmienią się warunki życia świadczeniobiorcy (np. ze względu na emigrację, ślub, zarejestrowanie związku partnerskiego, narodziny dziecka),
 • Zachodzą zmiany w zakresie opieki nad dziećmi,
 • Świadczeniobiorca jest chory i musi udać się do szpitala, na leczenie lub jego sytuacja zdrowotna znacząco się pogarsza.

Wszystkie te zmiany należy zgłosić w AMS-ie jak najszybciej, najpóźniej do 7 dni od wystąpienia wspomnianych okoliczności. Należy jednak pamiętać, że rozpoczęcie nowej pracy, chorobę i wyjazd za granicę należy zgłosić natychmiastowo.

Kiedy należy zgłosić się po przerwie w otrzymywaniu świadczeń spowodowanej wyżej wymienionymi okolicznościami? Najlepiej od razu, najpóźniej do 1 tygodnia np. po przebyciu choroby. Jeśli przerwa w pobieraniu świadczeń trwała dłużej niż 62 dni, należy zgłosić się natychmiast i od razu wypełnić nowy wniosek. Należy pamiętać, że:

 • Kto poinformuje urząd później, otrzyma pieniądze najszybciej od dnia, w którym zgłosi się do AMS-u,
 • Jeśli ze względu na zmianę świadczeniobiorca nie otrzymuje świadczenia dłużej niż 62 dni, należy zawnioskować o nie na nowo (przykładowo po długim pobycie za granicą). Wniosek np. o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć osobiście w odpowiedniej placówce AMS-u lub online. W takiej sytuacji świadczenie może zostać wypłacone najwcześniej od dnia złożenia wniosku.

Jak można zgłosić zmiany?

 • Online poprzez konto eAMS,
 • Telefonicznie,
 • Pisemnie drogą pocztową,
 • Osobiście w placówce.

Co, gdy świadczeniobiorca nie zgłosi zmian lub nie zrobi tego na czas?

W takiej sytuacji urząd może nałożyć blokadę wypłacania świadczeń lub zażądać zwrotu wypłaconych pieniędzy. Dodatkowo grozi takiej osobie kara pieniężna i doniesienie o przestępstwie.