Austria: Czy koszty podróży można odprowadzić od podatku?

Koszty za wyjazdy służbowe można odliczyć od podatku. W tym zawierają się koszty podróży, dieta, jak i koszty noclegu.

Koszty poniesione z tytułu podróży służbowej można uwzględnić w  tzw. formularzu L1, czyli Arbeitnehmerveranlagung, jeśli pracodawca nie wypłacił ich w pełnej wysokości. Urzędowy ryczałt kilometrowy z tytułu używania samochodu (Kilometergeld) wynosi 0,42 euro za samochód osobowy, 0,24 euro za motocykl i 0,38 euro za rower. W Kilometergeld zawierają się amortyzacja ważona z tytułu użycia (AfA), koszt paliwa, bieżące koszty serwisowania i naprawy, wyposażenie dodatkowe, podatki i opłaty, koszty finansowania, ubezpieczenia, składki członkowskie automobilklubów, winieta autostradowa oraz opłaty parkingowe i drogowe itp. By odliczyć od podatku ryczałt kilometrowy z tytułu używania samochodu w formularzu L1, należy prowadzić książkę pojazdu (Fahrtenbuch), która powinna zawierać takie informacje jak:

  • Informację o używanym samochodzie,
  • Datę podróży,
  • Godzinę wyjazdu i przyjazdu,
  • Liczbę przejechanych kilometrów,
  • Punkt wyjazdu i przyjazdu,
  • Trasę podróży,
  • Cel wyjazdu służbowego,
  • Podpis podróżującego.

Kilometergeld można odliczyć maksymalnie za 30 tys. przejechanych km lub na kwotę 12.600 euro rocznie. Kilometergeld za podróż rowerem można odliczyć 1500 km lub na kwotę 570 euro rocznie.

Dieta może zostać uwzględniona tylko, jeśli wyjazd służbowy przekracza bliski rejon (25 km). Dziennie można odliczyć od podatku maksymalnie 26,40 euro lub 2,20 euro za każdą rozpoczętą godzinę wyjazdu służbowego. Musi ona trwać jednak przynajmniej 3 godziny. Jeśli oferowany jest darmowy obiad lub kolacja, należy odciągnąć od diety 13,20 euro za każdy otrzymany posiłek.

Diety nie można odliczyć od podatku, jeśli zmienia się charakter pracy (Mittelpunkt der Tätigkeit). Taka sytuacja ma miejscy przy ciągłym lub regularnym (raz w tygodniu) wykonywaniu usługi w innym miejscu. By ponownie otrzymać dietę, należy po tym okresie nie odwiedzać miejsca wykonywania usługi przez przynajmniej 6 miesięcy. W przypadku nieregularnych wyjazdów służbowych od podatku można odliczyć 15 dni w roku kalendarzowym.

Za nocleg w Austrii można po okazaniu paragonu odliczyć od podatku koszty nocowania i śniadania lub ryczałtowo 15 euro. Zasadniczo można potwierdzić nocleg poprzez podanie nazwy lub imienia osoby dającej schronienie. Jeśli miejsce noclegowe będzie oferowane do dyspozycji pracownika (np. kabina do spania w ciężarówce), odliczyć od podatku można rzeczywiste koszty (śniadanie, korzystanie z płatnej łazienki na autostradzie) lub ryczałtowo 4,40 euro za noc w kraju lub 5,85 euro za noc za granicą.

Diety za podróże służbowe poza granice Austrii są wynagradzane zgodnie z najwyższą taryfą. Ta jest zależna od kraju, a dokładne informacje można znaleźć w broszurze „Steuer sparen”. Jeśli zapewniony jest obiad i kolacja otrzymać można jedną trzecią diety. Jeśli pracownik otrzyma tylko jeden posiłek, jego dieta pozostanie bez zmian. W przypadku nocowania za granicą po okazaniu rachunku można odliczyć rzeczywiste koszty nocowania wraz ze śniadaniem od podatku.