Reklama

Zmiany podatkowe dla firm w Niemczech

Wraz z początkiem 2020 roku weszło w życie wiele nowych regulacji dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, na które należy zwrócić uwagę. Najistotniejsze zmiany podatkowe wynikają z ustawy podatkowej za 2019 rok, ustawy o ograniczeniu biurokracji oraz tzw. pakietu klimatycznego.

Przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku wyjeżdżają w krajową delegację trwającą powyżej 8 godzin, mogą odliczyć w ramach wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa dietę w wysokości 14 euro. Dotychczas wynosiła ona 12 euro. W przypadku kilkudniowych podróży służbowych za dzień przyjazdu i odjazdu przysługuje po 14 euro, a za pozostałe pełne doby po 28 euro (dotychczas 24 euro).

Specjalny odpis dla dbających o środowisko

Jeśli po 1 stycznia 2020 przedsiębiorca zakupi samochód elektryczny lub elektryczny rower towarowy, pod pewnymi warunkami będzie mógł skorzystać nie tylko z amortyzacji liniowej, lecz również z dodatkowego odliczenia w ramach wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa w wysokości 50-procentowego odpisu specjalnego. Aby to było możliwe, dany przedsiębiorca musi być pierwszym właścicielem widniejącym w historii pojazdu. Poza tym powyższy odpis dotyczy wyłącznie pojazdów kategorii N1, N2 lub N3.

Niższe koszty prywatnych przejazdów

Jeśli wykorzystujesz samochód służbowy do prywatnych podróży bądź przejazdów pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania, musisz odpowiednio opodatkować użytkowanie samochodu do celów prywatnych. Jeżeli nie prowadzisz ewidencji przebiegu pojazdu, następuje to zgodnie z tzw. regułą 1%. Wprowadzona w 2020 roku nowa regulacja umożliwia jednak tańsze przejazdy prywatne w odniesieniu do pojazdów, które nie emitują dwutlenku węgla, a ich cena katalogowa brutto nie przekracza 40 000 euro. Jest to możliwe, gdyż w przypadku tego rodzaju pojazdów podstawę opodatkowania stanowi jedynie ¼ ceny katalogowej brutto.

Bony i karty przedpłacone

Nieopodatkowane bonusy do wynagrodzenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracowników. Szczególnie popularne są bony i karty przedpłacone do kwoty 44 euro miesięcznie. Tego typu świadczenia rzeczowe, o ile nie przekraczają ww. sumy, są zwolnione z podatku. Ustawa podatkowa za 2019 rok precyzuje jednak, że zwolnienie z podatku jest możliwe, gdy pracownik otrzymuje bonus dodatkowo i całkowicie niezależnie od wypłacanego wynagrodzenia za pracę. Poza tym w ramach świadczeń rzeczowych pracownik może otrzymać wyłącznie towary i usługi.

Bilety na dojazdy do pracy – zryczałtowany podatek

Jeśli fundujesz pracownikowi bilety na dojazdy do pracy, świadczenie to jest dla niego zwolnione z podatku zgodnie z § 3 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym (niem. Einkommenssteuergesetz), o ile jego wypłata następuje dodatkowo, niezależnie od wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jednak bilety na dojazdy do pracy ewidentnie stanowią część wynagrodzenia pracownika, pracodawca nie może przekazać ich w nieopodatkowanej formie. Wówczas możliwe jest odprowadzenie zryczałtowanego podatku w wysokości 25%.

Udostępnienie roweru pracownikowi

Jeśli chciałeś podarować pracownikowi rower, jeszcze w 2019 roku musiał on odprowadzić z tego tytułu podatek odpowiadający wysokości wymiernej korzyści pieniężnej. Od tego roku jako pracodawca możesz przejąć na siebie podatek od wymiernej korzyści pieniężnej i opłacić go w zryczałtowanej wysokości 25%.

Samochody elektryczne – przedłużenie ulgi

Zgodnie z obecnym stanem prawnym przy nabywaniu pojazdu elektrycznego lub hybrydowego na potrzeby firmy obowiązują następujące zasady:

Podróże prywatne lub przejazdy pomiędzy domem a miejscem pracy podlegają wprawdzie opodatkowaniu, jednak przy ustalaniu wymiaru podatku za pomocą reguły 1% należy wziąć pod uwagę jedynie połowę ceny katalogowej brutto pojazdu. Ulga ta miała obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do samochodów kupionych pomiędzy 1 stycznia 2019 a 31 grudnia 2021. Okres jej obowiązywania został jednak wyraźnie wydłużony i zgodnie z ustawą podatkową za 2019 rok obowiązują teraz następujące zasady:

  • Pojazdy zakupione pomiędzy 1 stycznia 2019 a 31 grudnia 2024
  • Ulga dotyczy pojazdów, które są w stanie przebyć odległość co najmniej 60 kilometrów wyłącznie na napędzie elektrycznym.
  • Pojazdy zakupione pomiędzy 1 stycznia 2019 a 31 grudnia 2030
  • Ulga dotyczy pojazdów, które są w stanie przebyć odległość co najmniej 80 kilometrów wyłącznie na napędzie elektrycznym.

Powyższa minimalna liczba pokonanych kilometrów nie ma znaczenia, jeśli emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na każdy przejechany kilometr nie przekracza 50 gramów.

Nieopodatkowane doskonalenie zawodowe

Dobra wiadomość dla wszystkich dokształcających się pracowników. Środki doskonalenia zawodowego zgodnie z §82 ust. 1 i 2 kodeksu socjalnego tom II (SGB II) zawsze powinny być zwolnione z podatku. To samo odnosi się do wszelkich szkoleń mających pomóc pracownikowi w zwiększeniu jego szans na zatrudnienie. Nowe uregulowanie wchodzi w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2019.

Zgłoszenie podsumowujące

Jeśli Twoja firma realizuje dostawy wewnątrzwspólnotowe, oprócz deklaracji VAT musisz złożyć w urzędzie skarbowym również tzw. deklarację podsumowującą, w której wykażesz te zwolnione z VAT-u obroty. Jeżeli deklaracja podsumowująca nie zostanie złożona bądź będzie niekompletna, zgodnie z obowiązującymi od tego roku uregulowaniami dostawa wewnątrzwspólnotowa nie będzie mogła być zwolniona z VAT.

Ulga od podatku od działalności gospodarczej w Niemczech

Od 2020 roku osoby dbające o środowisko skorzystają przy składaniu deklaracji podatku od działalności gospodarczej. W odniesieniu do pojazdów elektrycznych oraz ładowanych zewnętrznie hybryd, które emitują maksymalnie 50 gramów dwutlenku węgla na każdy przejechany kilometr i są w stanie przebyć co najmniej 60 kilometrów wyłącznie na napędzie elektrycznym, przy doliczeniu do podatku trzeba będzie uwzględnić jedynie połowę wysokości raty leasingu.

Ważna kwestia dla małych przedsiębiorców

Czy w 2019 roku miałeś status małego przedsiębiorcy w rozumieniu § 19 ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz) i Twoje obroty przekroczyły 17 500 euro? W takiej sytuacji właściwie nie mógłbyś już dłużej korzystać z możliwości niewykazywania VAT-u. Jeżeli jednak Twoje obroty w 2019 nie były wyższe niż 22 000 euro, a ich przewidywana wysokość w 2020 roku nie przekracza 50 000 euro, wszystko zostanie po staremu. Oznacza to, że również w bieżącym roku będziesz mógł skorzystać z profitów płynących z uregulowania dla małych przedsiębiorców (Kleinunternehmerregelung). Powyższa zmiana wynika z III ustawy o ograniczeniu biurokracji (Bürokratieabbaugesetz), w której limit obrotów został podwyższony z 17 500 do 22 000 euro.

Problematyczny obowiązek wydawania paragonów

Od 1 stycznia 2020 wszystkie przedsiębiorstwa rzemieślnicze posiadające elektroniczne systemy kasowe muszą drukować pokwitowania dla każdej transakcji i wydawać je klientom. Jak głosi komunikat Bundestagu, dla niektórych branż mają jednak zostać wprowadzone uproszczenia. Nie wiadomo jednak, czy i kiedy wejdą one w życie. Na razie trzeba pogodzić się z uciążliwością sytuacji i dla każdego z osobna drukować paragon.

Partnerem artykułu jest firma Smuda Consulting

 W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26