Reklama

Niemcy: Kleingewerbe a VAT

Z naszego doświadczenia wynika, że wiele osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech tzw. Gewerbe, nie jest do końca pewna czy ich firma, którą prowadzą podlega podatkowi VAT czy na podstawie paragrafu 19 UStG jest z tego podatku zwolniona.

Najprawdopodobniej brak wiedzy na ten temat wynika z tego, że przedsiębiorcy skupiają się na tym, by ich firma rozwijała się i przynosiła określone dochody nie zaprzątając sobie głowy sprawom biurowym i księgowym. Mimo wszystko, ponieważ są to podstawy wiedzieć, kiedy przedsiębiorca podlega pod tzw. Kleinunternehmer-Regelung (czyli regulacjom dotyczącym małych firm, które na podstawie paragrafu 19 UStgG są zwolnione z podatku VAT).

Do kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z VAT?

Urząd skarbowy może zwolnić przedsiębiorcę z podatku VAT zgodnie z 19 UStgG kiedy jego obrót w danym roku podatkowym nie przekroczył następujących limitów:

  • 17 500 € w poprzednim roku kalendarzowym,
  • prawdopodobnie 50.000 € w bieżącym roku kalendarzowym.

Uogólniając, jak należy to rozumieć:

  • tak długo jak obrót działalności w poprzednim roku nie przekroczył 17.500 € i przedsiębiorca w nowym roku podatkowym nie przewiduje obrotu przekraczającego 50.000 € będzie on nadal traktowany jako Kleinunternechmer i w nowym roku podatkowym będzie zwolniony z podatku VAT. 
  • jeżeli w roku poprzednim przedsiębiorca przekroczył obrót 17.500 € lub przewiduje w nowym roku obrót rzędu 50.000 € automatycznie będzie podlegał standardowemu opodatkowaniu (firma w nowym roku podatkowym podlega pod VAT).


Limit 17 500 EUR jest sztywny, dlatego nawet niewielkie przekroczenie wyklucza zastosowanie § 19 UStG.

Obrót w tym wypadku rozumie się jako całkowity mierzony obrót pomniejszony o zawartą w nim sprzedaż środków trwałych.

Na to należy zwrócić uwagę

Obciążenie podatkiem VAT niezależnie od obrotu

Przedsiębiorca może dobrowolnie obciążyć swoją sprzedaż / obroty podatkiem VAT. Po wybraniu takiego wariantu jest on nim związany przez 5 lat.

Uwaga na limity obrotu w roku założenia

Jeżeli działalność gospodarcza nie rozpocznie się z początkiem roku, lecz np. w kwietniu należy oszacować dochód dla każdego miesiąca. Jak to rozumieć? Spróbujmy wytłumaczyć to w oparciu o konkretny przykład. Przedsiębiorca rozpoczął działalność w kwietniu, w danym roku podatkowym osiągnął obrót w 9 miesiącach (tj. w miesiącach kwiecień – grudzień). Jeżeli w tym okresie jego firma osiągnęła obroty rzędu 15.000 € należy oszacować miesięczny obrót dzieląc go przez przepracowane miesiące. Wówczas osiągniemy miesięczny obrót w wysokości 1.666,66 € (15.000 € / 9 miesięcy). Mnożąc otrzymaną wartość przez pełen rok podatkowy, czyli przez 12 miesięcy otrzymamy kwotę przekraczającą górną granicę obrotu (17.500 €). Wówczas przedsiębiorca od nowego roku będzie podlegał pod tzw. Regelbesteuerung, czyli jest płatnikiem VAT.

Prowadzenie wielu firm

Przedsiębiorca prowadząc wiele działalności gospodarczych nawet o odrębnych i skrajnie różnym charakterze których obrót nie przekracza 17.500 € musi pamiętać, że w takim wypadku obrót wszystkich prowadzonych działalności będzie sumowany i po przekroczeniu wspomnianej wyżej kwoty w nowym roku będzie podlegał podatkowi VAT.

Praktyczna wskazówka na koniec

W ostatnich miesiącach roku warto przeliczyć i oszacować swój obrót na koniec roku a także zastanowić się jak może on kształtować się w nowym roku. Jeżeli ktoś czeka na powiadomienie z urzędu skarbowego, czy będzie Vatowcem czy nie musi mieć świadomość, że informację o zakończeniu istnienia małej firmy i podleganiu obowiązkowi VAT podatnik otrzyma najwcześniej w połowie następnego roku (po otrzymaniu przez urząd deklaracji podatkowej).

Zatem najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego należy zbadać samemu, czy firma nie podlega już pod VAT.

 W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26