Reklama

Tyle wynosi ustawowy okres wypowiedzenia w Niemczech

smutna kobieta odchodzi z pracy

Im dłużej pracujesz w firmie, tym dłuższy jest okres wypowiedzenia, jaki musi dać pracodawca. Oto przegląd terminów.

Każdy, kto chce zmienić pracę, musi zachować obowiązujący okres wypowiedzenia. To samo dotyczy sytuacji, gdy pracodawca chce zwolnić pracownika. 

Jednakże ilość czasu, jaka musi upłynąć pomiędzy złożeniem wypowiedzenia a faktycznym zakończeniem stosunku pracy, może się różnić – w zależności od tego, czy to pracownik, czy pracodawca składa wypowiedzenie.

Ustawowe okresy wypowiedzenia w Niemczech

Zasadniczo zgodnie z federalnym prawem pracy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom przysługuje czterotygodniowy okres wypowiedzenia, kończący się na koniec miesiąca lub 15-tego dnia miesiąca. Warunkiem jest wypowiedzenie zwyczajne, które wymaga formy pisemnej. Cztery tygodnie to dokładnie 28 dni.

Ten ustawowy okres wypowiedzenia obowiązuje pracowników. Z pracodawcą jest jednak inaczej: dla niego ustawowy okres wypowiedzenia wydłuża się wraz ze stażem pracy pracownika. Poniższa tabela pokazuje w skrócie terminy.

Ustawowe okresy wypowiedzenia dla pracodawców

 

Długość zatrudnienia

Okres wypowiedzenia

0 do 6 miesięcy (okres próbny)

2 tygodnie do dowolnego dnia miesiąca

10 lat

4 miesiące do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

12 lat

5 miesięcy do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

15 lat

6 miesięcy do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

2 lata

1 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

20 lat

7 miesięcy do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

5 lat

2 miesiące do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

7 miesięcy do 2 lat

4 tygodnie do 15. albo do ostatniego dnia miesiąca

8 lat

3 miesiące do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego

 

Ustawowe okresy wypowiedzenia mogą zostać wydłużone

Wydłużanie ustawowych okresów wypowiedzenia jest dość powszechne i dopuszczalne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Takie umowy są wówczas uregulowane w prawie pracy i mogą obowiązywać np. „3 lub sześć 6 od złożenia wypowiedzenia” lub „od miesiąca do końca kwartału”. Nie obowiązują wówczas ustawowe okresy wypowiedzenia.

Jednakże terminy ustawowe mogą zostać skrócone w wyjątkowych okolicznościach. W okresie próbnym dla pracodawców i pracowników obowiązują dwutygodniowe okresy wypowiedzenia w dowolnym dniu (§ 622 ust. 3 BGB). Warto także wiedzieć: Jeżeli dla stosunku pracy obowiązuje układ zbiorowy pracy, kluczowe znaczenie mają ustalone w nim terminy – ale tylko wtedy, gdy są one korzystniejsze dla pracownika.