Praca tymczasowa w Niemczech

Jeszcze do niedawna niemieckie, jak również holenderskie firmy pracy tymczasowej otwierały swoje oddziały na terenie Polski i tu rekrutowały pracowników, wysyłając ich do pracy do swoich krajów. Od jakiegoś czasu obserwujemy jednak, że sytuacja się zmienia. Okazuje się bowiem, że coraz częściej polskie firmy pracy tymczasowej, uzyskując uprzednio zezwolenie na wykonywanie tego typu pracy na rynku niemieckim, wysyłają samodzielnie swoich pracowników bezpośrednio do zakładów w Niemczech.

W ostatnich miesiącach nastąpiły w Niemczech w tej branży bardzo duże zmiany i chcielibyśmy w tym artykule przybliżać je firmom pracy tymczasowej z Polski, aby ich zaangażowanie na rynku niemieckim mogło zakończyć się sukcesem. W kwietniu 2017 zmieniona została ustawa o pracy tymczasowej (niem. Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Od tego momentu pracownicy tymczasowi mogą być zatrudniani u jednego pracodawcy „użytkownika” przez maksymalnie 18 miesięcy. Okres ten po raz pierwszy skończył się we wrześniu 2018 roku.

Najważniejsze kwestie, na które powinni zwrócić uwagę pracodawcy z branży rzemieślniczej

Praca tymczasowa funkcjonuje w Niemczech od 1972 roku. Wiele zakładów zatrudnia pracowników tymczasowych, aby poradzić sobie w okresach szczytowego wzrostu produkcji. W tym celu agencja pracy tymczasowej oddaje do dyspozycji firmom personel – tzw. pracowników tymczasowych. Są oni zatrudniani w agencji pracy i tylko z nią zawierają umowę o pracę. Dla wielu osób praca tymczasowa – choć czasem gorzej płatna – stanowi możliwość wyjścia z bezrobocia lub elastycznego kształtowania czasu pracy. Często jest ona również traktowana jako rodzaj okresu próbnego ostatecznie może prowadzić do zatrudnienia na stałe już bezpośrednio u danego pracodawcy. Od kwietnia 2017 firmy zatrudniające pracowników tymczasowych muszą przestrzegać zaostrzonych przepisów. Zmieniona ustawa o pracy tymczasowej przewiduje bowiem między innymi limit zatrudnienia u danego pracodawcy użytkownika oraz zasadę równej płacy za taką samą pracę (equalpay) od 10. miesiąca zatrudnienia. Dzięki nowym zasadom więcej pracowników tymczasowych ma zostać przejętych i zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawców użytkowników.

Jak długo firma może zatrudniać pracownika tymczasowego?

Zgodnie z nowym prawem pracownik tymczasowy zasadniczo nie może wykonywać pracy u danego pracodawcy użytkownika dłużej niż 18 następujących po sobie miesięcy. Ponieważ zmiany w ustawie o pracy tymczasowej weszły w życie w kwietniu 2017, okres ten po raz pierwszy dobiegł końca najpóźniej z końcem września 2018. Zakłady, które dopuszczą się przekroczenia powyższego limitu, muszą się liczyć z wysoką grzywną. Naruszenie limitu może skutkować karą aż do 30 tysięcy euro. Limit 18 miesięcy nie obowiązuje jedynie przedsiębiorstw, które ustaliły odrębne uregulowania w zbiorowym układzie pracy lub powiązanym z nim porozumieniu zakładowym. Jeśli pracodawca użytkownik nie jest stroną układu zbiorowego, wynikające z niego odrębne uregulowania mogą zostać przejęte za pomocą porozumienia zakładowego. Odrębne układy zbiorowe obowiązują na przykład w pewnych zakładach z branży elektrycznej. Mogą one zatrudniać pracowników tymczasowych od 30 do 36 miesięcy, co znacznie wykracza poza limit wyznaczony w ustawie o pracy tymczasowej.

Limit 18 miesięcy minął – co dalej?

Pracodawca użytkownik, który nieprzerwanie zatrudnia danego pracownika tymczasowego od kwietnia 2017 roku, ma wiele możliwości kontynuowania z nim współpracy. Jeśli pracodawca użytkownik chce na stałe przejąć pracownika, może zaoferować mu umowę o pracę. Pracodawca i były pracownik tymczasowy mają możliwość podpisania umowy zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Po 18 miesiącach pracy tymczasowej istnieje więc opcja zatrudnienia na czas określony przez maksymalnie 2 lata. W tym okresie umowa może być przedłużana maksymalnie 3 razy. Biorąc pod uwagę obydwa aspekty, pracownicy tymczasowi mogą być więc zatrudnieni łącznie przez 3,5 roku. Prawnie dozwolone jest również przejęcie pracownika tymczasowego i zatrudnienie go na czas określony na 3 miesiące i 1 dzień, a następnie ponowne zatrudnienie go za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Gdy pracownik tymczasowy jest zatrudniany po raz drugi u danego pracodawcy użytkownika, od samego początku obowiązuje go tzw. zasada równości. Musi on więc otrzymać takie samo wynagrodzenie jak jego koledzy zatrudnieni bezpośrednio u pracodawcy użytkownika.

Co oznacza pojęcie równej płacy (equal pay) w pracy tymczasowej

Uregulowania dotyczące zasady równej płacy za taką samą pracę zostały zaostrzone w kwietniu 2017 roku. Od tego momentu każdy pracownik tymczasowy najpóźniej po 9 miesiącach zatrudnienia musi otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak porównywalny pracownik stały, zatrudniany bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika. Odstępstwa od tej reguły możliwe są jedynie za pomocą zbiorowych układów pracy dotyczących dodatków branżowych w pracy tymczasowej. Muszą one jednak przewidywać dopasowanie wynagrodzenia po upływie 6 tygodni, a najpóźniej po 15 miesiącach pracownikom tymczasowym ma przysługiwać taka sama płaca jak pracownikom stałym.

A jak wygląda sytuacja polskiej firmy pracy tymczasowej w związku z podatkiem dochodowym od pracowników w Niemczech? W tym wypadku należy pamiętać, że w odróżnieniu od innych polskich firm, które podatek dochodowy za pracowników mają obowiązek płacić dopiero po 183 dniach pracy pracownika w Niemczech, firmy pracy tymczasowej muszą go płacić już od pierwszego dnia! Polska firma tego typu nie powinna zapomnieć też o tym, że przed rozpoczęciem działalności na terenie Republiki Federalnej Niemiec musi uzyskać zezwolenie z niemieckiego Federalnego Urzędu Pracy (Bundesagentur für Arbeit).

Jedną z najważniejszych spraw, które polska firma pracy tymczasowej musi przestrzegać, są stawki minimalne (Mindestlohn) pracowników.

Praca tymczasowa w Niemczech – najważniejsze pojęcia

  1. Pracownik tymczasowy zawiera umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej, jednak wykonuje pracę w siedzibie pracodawcy użytkownika. Obecnie w Niemczech zatrudnionych jest około miliona pracowników tymczasowych, co stanowi około 3% wszystkich zatrudnionych na terenie kraju. Według statystyk około 2/3 wszystkich pracowników tymczasowych to mężczyźni, z których połowa zatrudniona jest w branży produkcyjnej. Kobiety będące pracownikami tymczasowymi przeważnie znajdują zatrudnienie w sektorze usługowym.
  2. Agencja pracy tymczasowej nalicza klientowi opłatę za udostępnienie pracownika tymczasowego, w ten sposób wypracowując swój zysk. W Niemczech działa ponad 11 tysięcy agencji pracy. Największymi z nich – biorąc pod uwagę obrót, liczbę wewnętrznych pracowników oraz pracowników tymczasowych – są Randstad, Adecco oraz ManpowerGroup.
  3. Pracodawca użytkownik w zależności od swojego zapotrzebowania zamawia pracowników tymczasowych w agencji pracy. Może on zatrudniać danego pracownika nieprzerwanie przez maksymalnie 18 miesięcy.

 Jeśli jesteś zainteresowany pracą tymczasową w Niemczech, odwiedź stronę www.primajobcenter.eu

Dla tych, którzy poszukują komfortowego środka transportu do Niemiec, warto zwrócić uwagę na ofertę firmy oferującej busy do Niemiec. Oferują one wygodne i regularne połączenia, co może być szczególnie korzystne dla pracowników tymczasowych przemieszczających się między Polską a Niemcami.