Reklama
X

Elterngeld a działalność gospodarcza w Niemczech

O zasiłek rodzicielski Elterngeld mogą zawnioskować ci wszyscy, którzy po narodzinach dziecka sprawują osobistą opiekę nad swoim nowonarodzonym dzieckiem.

Jeżeli oboje rodzice zdecydują się opiekować swoją pociechą mają do dyspozycji w sumie 14 miesięcy przeznaczone na jego opiekę. Zazwyczaj matka dziecka wykorzystuje z tej puli 12 miesięcy, a tato 2. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić inny podział miesięcy między rodzicami. Jeśli matka pragnie wcześniej wrócić do pracy i tym samym skrócić swój urlop macierzyński może odstąpić niewykorzystane przez nią miesiące ojcu dziecka. Wymiar wykorzystanego urlopu macierzyńskiego przez pracownicę potwierdza pracodawca matki. Ojciec może w takim wypadku przejąć opiekę na swoją pociechą do ukończenia 14 miesiąca życia dziecka otrzymując maksymalnie 67% wypłaty netto z ostatnich 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka. Jednak górna granica zasiłku to 1800 €. Prowadzący działalność gospodarczą również mogą złożyć wniosek o zasiłek rodzicielski Elterngeld. Tak jak w przypadku pracujących na umowę o pracę mogą otrzymać maksymalnie 67 procent poprzedniego zarobku po opodatkowaniu. Również w tym wypadku górna granica zasiłku rodzicielskiego wynosi 1800 euro.

Minimalna kwota, którą można otrzymać to 300 euro na miesiąc. Na takie wsparcie mogą liczyć rodzice, którzy przed narodzinami nie pracowali. Ta opcja może zainteresować rodziny w których jedno z rodziców pracuje w Niemczech na umowie o pracę lub prowadząc działalność gospodarczą, a drugi rodzic nie pracuje i przebywa w innym kraju. Należy jednak przy tym pamiętać, że w kraju, w którym przebywa drugi rodzic wraz z dzieckiem jesteśmy zobowiązani zawnioskować o wszystkie świadczenia związane z rodzicielstwem i wychowywaniem dziecka. W przypadku Polski należy koniecznie złożyć wniosek na świadczenie rodzicielskie, becikowe, zasiłek rodzinny i 500+. Bardzo ważne, aby złożyć wnioski na te świadczenia jak najwcześniej, najlepiej w miesiącu urodzenia dziecka. Niestety, w przeciwieństwie do niemieckiego urzędu, polski urząd nie cofnie się ze swoją decyzją wstecz. Oznacza to, że decyzja polskiego urzędu potwierdzająca nasze prawo bądź brak prawa do świadczeń związanych z rodzicielstwem i wychowywaniem dziecka będzie rozpatrywane od miesiąca w którym złożyliśmy wniosek.

Od świadczenia Elterngeld będą odliczone świadczenia, które otrzymaliśmy w innym kraju. Zatem w przypadku Polski zostanie odliczony zasiłek macierzyński lub rodzicielskie. Nie możemy sobie wybrać z którego kraju chcemy pobierać świadczenia, ale możemy otrzymać różnicę pomiędzy świadczeniami. W przypadku zasiłku macierzyńskiego pobieranym przez mamę przez maksymalny okres 12 miesięcy niestety nie otrzymamy już różnicy z niemieckiego urzędu, gdyż macierzyńskie jest zazwyczaj wyższe w przeliczeniu niż 300 €. W przypadku pobierania świadczenia rodzicielskiego mama może liczyć na różnicę w obu świadczeniach i otrzymywać dodatkowo około 70 € miesięcznie.

Wniosek na Elterngeld należy złożyć zanim dziecko ukończy 3 miesiąc życia dołączając oprócz aktu urodzenia, aktu małżeństwa, potwierdzenia zameldowania rodziny i dokumentów potwierdzających dochód rodziców na 12 m-cy przed urodzeniem dziecka oraz dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. 

Zasiłek jest zależny jest od dochodu obojga rodziców i nie może przekroczyć kwoty 500 tyś. euro. 

Mama swój dochód uzyskany w Polsce może udokumentować na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego EU / EWR oraz na podstawie innych dokumentów jak zaświadczenia o wysokości zasiłku macierzyńskiego lub na podstawie decyzji o świadczeniu rodzicielskim. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy dołączyć Gewerbeanmeldung czyli potwierdzenie założenia działalności gospodarczej w Niemczech. Należy także przedłożyć potwierdzenie z wydziału meldunkowego naszego zameldowania w Niemczech Koniecznością będzie również dołączenie decyzji o rozliczeniu podatku w Niemczech. Nasze ubezpieczenie w Niemczech możemy potwierdzić dołączając kopię naszej karty ubezpieczeniowej.

Bardzo często urząd rozpatrujący nasz wniosek o Elterngeld pyta czy złożony został wniosek o Kindergeld, a jeśli ten zasiłek został przyznany należy przedstawić kopię decyzji.

Niemiecki urząd wyda swoją decyzję dopiero po otrzymaniu wszystkich dokumentów o które prosi. Opóźnienia mogą wynikać zwłaszcza z terminem wydawania decyzji na polskie świadczenia.