Reklama
Reklama
X

Niemcy: Kiedy pracodawca może od razu żądać zwolnienia lekarskiego?

Zaświadczenie lekarskie należy z reguły przedłożyć dopiero po trzech dniach od zachorowania. Od każdej reguły są jednak wyjątki. Wyjaśniamy.

Prawo zobowiązuje pracowników do przedłożenia zwolnienia lekarskiego po trzech dniach od rozpoczęcia choroby. Pracodawca może jednak zażądać go wcześniej, np. już w pierwszy dzień. Swoje polecenie może wyrazić ustnie lub na piśmie bez podawania przyczyny. Jeżeli jednak pracownik się do niego nie zastosuje, grozi mu upomnienie lub nawet zwolnienie.

W momencie, gdy pracodawca chce zrezygnować z zasady przedkładania zaświadczenia po trzech dniach w stosunku do grupy pracowników lub całego działu, musi uzyskać zgodę rady zakładowej. Kiedy jej nie otrzyma lub o nią nie poprosi, pracownicy nie mają obowiązku przedkładania zaświadczenia lekarskiego wcześniej.

Rada zakładowa ma prawo głosu nie tylko w sprawie skrócenia zasady trzydniowej, ale także we wszystkich kwestiach dotyczących orzeczeń lekarskich i sposobu ich przedkładania. Ustalenia te nie wymagają udziału centralnego komitetu zakładowego.

O sprawach dotyczących grupy pracowników decyduje w pierwszej kolejności rada zakładowa, ponieważ znajduje się „bliżej problemu”. W sytuacji, kiedy rady zakładowe postanowią o powołaniu centralnego komitetu zakładowego, prawo głosu w sprawie przechodzi na niego.