Reklama
X

Niemcy: Czym jest jednostka rozrachunkowa?

Jednostki rozrachunkowe odgrywają bardzo ważną role w obliczaniu wysokości emerytury. Jak dokładnie wyliczyć wysokość świadczenia i w jaki sposób można zebrać wspomniane jednostki?

Średni dochód (Durchschnittseinkommen) równa się jednostce rozrachunkowej (Entgeltpunkt)

Ilość jednostek rozrachunkowych jest wprost proporcjonalna do wysokości emerytury. Jak zatem zebrać i możliwie najwięcej? Jest kilka sposobów. Większość jednostek, które często nazywane są również jednostkami emerytalnymi (Rentenpunkte), uzyskujemy na podstawie dochodów. Pracownik, którego wynagrodzenie równa się średniemu dochodowi, otrzymuje jedną jednostkę rozrachunkową na swoim koncie emerytalnym (Rentenkonto). Analogicznie osoby zarabiające więcej, np. podwójną wartość średniego dochodu otrzymują dwie jednostki, natomiast zarabiający mniej – tylko część jednostki emerytalnej.

Jak wynika z informacji Niemieckiej Ubezpieczalni Emerytalnej (Deutsche Rentenversicherung), jednostki przyznawane są także za uzyskanie wykształcenia, odbycie służby wojskowej, okres wychowawczy, sprawowanie opieki nad członkami rodziny oraz czas, w którym pobierano zasiłek dla bezrobotnych. Jednak uwaga – zgodnie z ustawą budżetową z 2011 roku, postanowienia te nie dotyczą świadczeniobiorców zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld II, Hartz IV).

W ten sposób zbierasz jednostki emerytalne przez całe swoje życie. Można je więc porównać do punktów, które są nam przyznawane za np. wysokość wspomnianego dochodu, świadczenia, wykształcenie itd.

Jednostki rozrachunkowe a wskaźnik emerytalny

Jednostki to jednak nie wszystko. Ostateczna wysokość miesięcznej emerytury jest ustalana poprzez przemnożenie jednostek przez obowiązujący w danym roku wskaźnik emerytalny, któy jest ustalany rok rocznie 1 lipca. Jego wysokość (brutto) jest uzależniona od aktualnego poziomu wynagrodzenia (Gehaltsniveau) w Niemczech.

Od 1 lipca 2016 wskaźnik emerytalny dla Niemiec Zachodnich wynosi 30,45 euro, a 28,66 euro we wschodniej części kraju.

Informacji na temat ilości jednostek rozrachunkowych, które posiadasz, albo ile wynosi aktualny wskaźnik emerytalny, możesz zasięgnąć w wspomianej Niemieckiej Ubezpieczalni Emerytalnej.

Emerytura dla matek (Mütterrente)

Okresy wychowawcze przyznawane na dzieci urodzone w Niemczech zostają automatycznie zaliczone do Twojego konta emerytalnego. Jeżeli należą Ci się dodatkowe jednostki emerytalne z tytułu emerytury dla matek, a te za okres wychowawczy zostały już naliczone, pozostałe również zostaną automatycznie przypisane do Twojego konta.

Matkom dzieci, które urodziły się przed 1992 rokiem, zostają naliczane dwie jednostki emerytalne z tytułu emerytury dla matek. Jeżeli dzieci przyszły na świat później, osoby je wychowujące nie korzystają z emerytury dla matek, mogą jednak zdobyć w sumie trzy jednostki emerytalne.