Reklama
X

Prawo do bezpłatnego urlopu w Niemczech

Co zrobić, gdy wykorzystamy cały swój urlop lub zostanie nam jedynie kilka dni na święta, a potrzebujemy pilnie dodatkowego wolnego? Czy można poprosić szefa o bezpłatny urlop?

Co mówi federalne prawo pracy?

Według niemieckiego prawa pracy pracownikom nie przysługuje prawo do bezpłatnego urlopu. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu dodatkowych dni wolnych od pracy zależy jedynie od dobrej woli naszego pracodawcy. Warto złożyć więc wniosek licząc na pozytywną odpowiedź. Należy jednak pamiętać, by ten miał formę pisemną, by w przypadku ewentualnego sporu mieć dowód po swojej stronie.

Co z ubezpieczeniem?

Kolejnym pytaniem, które automatycznie się nasuwa są kwestie związane z ubezpieczeniem. Te obowiązuje jedynie przez 4 miesiące bezpłatnego urlopu. Po tym czasie pracownik musi ubezpieczyć się prywatnie lub publicznie. Ponieważ urlop przerywa stosunek zatrudnienia, najczęściej nie otrzymuje się wynagrodzenia, przez co nie pobiera się od pracownika także składek na ubezpieczenie społeczne. Nie nabywa się w tym czasie też prawa do renty.

Co powinien zawierać wniosek?

Pisemny wniosek o bezpłatny urlop powinien zawierać: imię, adres i osobisty numer identyfikacyjny wnioskodawcy, datę, adres przedsiębiorstwa, imię pracodawcy, temat „Wniosek o bezpłatny urlop”, czas od i do kiedy ma trwać wolne, powód i prośbę o powiadomienie o decyzji. Należy też pamiętać o formule pozdrowienia oraz podpisie.