Reklama
Reklama

Wybrane z Zasiłki i podatki (D)

Czy napiwki wliczają się do zarobków?

Federalny Sąd Społeczny zadecydował, że napiwki w pracy są częścią zarobków. Ma to znaczenie zwłaszcza dla osób korzystających z świadczeń dla bezrobotnych. Osoby chcące otrzymać jak najwyższy zasiłek Hartz IV muszą wpisać go w kwocie wolnej od podatku, co powoduje spadek wysokości świadczeń.
Czytaj więcej...

Podatek solidarnościowy (Niemcy)

W 1989 roku w nocy z 9 na 10 listopada po upadku muru berlińskiego dla mieszkańców znad Renu i Odry zaczęła się nowa era, era zjednoczenia Niemiec. Zdarzenie to wywołało wśród mieszkańców wschodnich i zachodnich landów falę euforii. Legł bowiem w gruzach dotychczasowy podział Europy, a niespełna rok później – 20 września 1990 roku – pomiędzy RFN a NRD ratyfikowano traktat zjednoczeniowyo przywróceniu jedności Niemiec.
Czytaj więcej...

Wygaśnięcie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech

Należy pamiętać, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld) lub zapomogi dla bezrobotnych (Arbeitslosenbeihilfe) może całkowicie wygasnąć. Dzieje się tak w przypadku, gdy na osobę otrzymującą któreś z ww. świadczeń nałożone zostały okresy karencji (Sperrzeiten), czyli zawieszenia wypłaty zasiłku lub zapomogi, o łącznej długości 21 tygodni.
Czytaj więcej...