Reklama
Reklama

Wybrane z Zasiłki i podatki (D)

Stypendium BAföG

Federalna ustawa stypendialna (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG) gwarantuje młodym ludziom wykształcenie zgodne z ich predyspozycjami i aspiracjami – niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.
Czytaj więcej...

Zasiłek Arbeitslosengeld II - Na to należy zwrócić uwagę w kwestii dochodu i majątku

Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy dochodem a majątkiem? Okazuje się, że w Niemczech ustawa jasno definiuje, czy mamy do czynienia z majątkiem, czy z dochodem w rozumieniu II księgi niemieckiego Kodeksu socjalnego. O majątku możemy mówić wtedy, gdy istnieje on już w momencie składania pierwszego bądź kolejnego wniosku. Natomiast wszystko, co zostanie uzyskane w okresie pobierania świadczenia Arbeitslosengeld II, kwalifikowane jest już jako dochód.
Czytaj więcej...

Niemcy: Zmiany w rozliczeniu podatkowym za 2020 rok

Zbliża się czas złożenia oświadczenia podatkowego (niem. Steuererklärung) za 2020 rok. Jak co roku obowiązują jednak nieco inne zasady. Zmieniła się przykładowo wysokość kwoty wolnej od podatku w Niemczech (niem. Freibetrag). Lista zmian obejmuje kilkanaście pozycji.
Czytaj więcej...

Kindergeld w pytaniach i odpowiedziach (Niemcy)

Osoby zatrudnione np. jako kierowcy czy osoby pracujące na delegacjach w różnych częściach Niemiec często nie posiadają meldunku w Niemczech. Czy osoby zameldowane tylko w Polsce mają prawo do zasiłku rodzinnego? W takim przypadku staranie się o wypłatę Kindergeld powinno być zapoczątkowane uzyskaniem przez wnioskodawcę statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Niemczech. O tym, co oznacza taki status, pisaliśmy już niejednokrotnie we wcześniejszych naszych artykułach. Powiemy zatem tylko ogólnie, że status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym uzyskujemy, jeżeli:
Czytaj więcej...

Elterngeld Plus - dodatkowe przywileje dla rodziców!

W związku z coraz większym zainteresowaniem rodziców Niemieckim świadczeniem Elterngeld, urzędnicy postanowili wyjść naprzeciw pracującym matkom jak i ojcom tworząc poszerzoną wersję świadczenia Elterngeld - Elterngeld Plus. Ustawa została przyjęta 01.01.2015, a od pewnego czasu jest wprowadzona w życie.
Czytaj więcej...