X

Jazda pod wpływem alkoholu w Szwajcarii

Czy przebywając na terenie Szwajcarii, można kierować samochodem lub statkiem po spożyciu alkoholu? Jak wysokie są kary za jazdę "na podwójnym gazie"?

Kto w Szwajcarii wsiądzie za kierownicę samochodu, motocyklu czy statku mając we krwi minimum 0,5 promila alkoholu, musi liczyć się ze konsekwencjami. Jazda po wypiciu alkoholu jest w kraju bowiem jedynie dozwolona, jeśli stężenie alkoholu we krwi nie przekroczy 0,25 mg/l czyli 0,5 promila. Przeciwko osobom, które w ten sposób naruszą kodeks drogowy lub ustawę o żegludze mogą zostać wszczęte postępowania karne i/lub administracyjne. W przypadku szoferów, młodych kierowców, kursantów, instruktorów jazdy oraz osób towarzyszących naukom jazdy, stężenie alkoholu we krwi nie może przekroczyć 0,05 mg/l, czyli 0,10 promila.

Szwajcarskie prawo dzieli jazdę po pijanemu na kilka kategorii, według których kierowcy otrzymują kary:

  • przy jeździe ze stężeniem alkoholu 0,25-0,39 mg/l, czyli 0,5-0,79 promila we krwi, kierowca otrzyma upomnienie oraz karę pieniężną.
  • Kierowanie pojazdem z 0,25-0,39 mg/l, czyli 0,5-0,79 promila alkoholu we krwi oraz popełnienie wykroczenia opisanego w kodeksie karnym skutkuje pozbawieniem prawa jazdy na przynajmniej 1 miesiąc oraz karą pieniężną lub pozbawienia wolności do trzech lat. Wysokość mandatu zależy od sytuacji finansowej osoby.
  • Kto wsiądzie za kierownicę samochodu, mając we krwi 0,4 mg/l, czyli 0,8 promila alkoholu straci prawo jazdy na przynajmniej trzy miesiące. Do tego musi liczyć się też z karą pieniężną lub pozbawienia wolności do trzech lat. Wysokość grzywny zależy od sytuacji finansowej ukaranego kierowcy, a wykroczenie zostanie wpisane do rejestru osób karnych.

W przypadku pierwszego naruszenia prawa w trakcie okresu próbnego, ten zostanie wydłużony o rok. Przy powtórzeniu wykroczenia, prawo jazdy zostaje odebrane kierowcy na stałe. Może on starać się o ponowne jego wyrobienie rok później po otrzymaniu pozytywnej ekspertyzy psychologicznej.