Świadczenie usług w Szwajcarii - wymogi do spełnienia

Coraz więcej polskich firm mających swe siedziby w Niemczech świadczy swoje usługi także na terenie Konfederacji Szwajcarii. Dla tych, którzy również chcieliby poszerzyć swój rynek zbytu, przygotowaliśmy krótkie zestawienie najważniejszych wymogów dotyczących m.in. przepisów wjazdowych, pobytu i pozwolenia na pracę w kraju słynącym z banków i zegarków.

Kontrole graniczne pomiędzy Niemcami a Szwajcarią zostały zniesione wraz z przystąpieniem Szwajcarii do strefy Schengen w 2008 roku. Kontrole na lotniskach w Zurychu, Bazylei czy w Genewie są co prawda przeprowadzane, ale tylko pośród pasażerów przylatujących lub odlatujących do krajów spoza strefy Schengen. W związku z tym, że Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, tylko – jak już wspominaliśmy wyżej – do strefy Schengen, kontrole celne towarów nie są objęte udogodnieniami Unii Europejskiej. Warto również wspomnieć o tym, że dzięki uchwale Bundesratu z 12.03.2010 roku wkrótce na lotniskach mają się pojawić sklepy wolnocłowe dla pasażerów.

Ważne:

Zanim jednak zdecydujesz się przyjąć zlecenie w Szwajcarii, warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi oddelegowania pracowników, meldunku, płacy minimalnej, umów taryfowych oraz innych kosztów, z którymi przyjdzie się zmierzyć Twojej firmie. Więcej informacji można uzyskać na www.job-profi.pl oraz www.entsendung.admin.ch.

Pobyt oraz pozwolenie na pracę

Samodzielni rzemieślnicy oraz ich pracownicy nie potrzebują tzw. zezwolenia dla cudzoziemców (ausländerrechtliche Bewilligung) na świadczenie usług na terenie Szwajcarii. Zgodnie z ustawą z 1.06.04 pobyt nie może jednak przekroczyć 90 dni w ciągu roku. Dodatkowo należy zameldować się w odpowiednim urzędzie (szerzej o tym w dalszej części artykułu). Obliczanie dni pobytu odbywa się na płaszczyźnie pracowniczej oraz zakładowej. Dzieje się tak dlatego, aby zapobiec przedłużaniu pobytu bez zezwolenia poprzez rotację pracowników.

Płaszczyzna zakładowa: Liczba pracowników oddelegowanych do pracy w Szwajcarii jest bez znaczenia dla dni pobytu. Przykładowo: jeśli firma wyśle w ciągu 5 dni każdorazowo 3 pracowników, wykorzysta 5 z puli 90 dni pracy bez zezwolenia.

Płaszczyzna pracownicza: Jeśli pracownik przepracował w firmie X 90 dni na terenie Konfederacji, w przypadku gdy zmieni pracodawcę na firmę Y, nie będzie mógł pracować w Szwajcarii bez odpowiedniego zezwolenia. Limit pobytu został bowiem wykorzystany poprzez pracę firmie X.

Wskazówka:

Nigdy nie podawaj całościowo okresu pobytu na terenie Szwajcarii, gdyż wtedy zostaną naliczone do kontyngentu dni również weekendy. Przykładowo: przy tygodniowej pracy na budowie, przy pracy od poniedziałku do piątku, okres pobytu powinieneś podać w następujący sposób: 24.11.–28.11.

Okres pobytu wykraczający ponad 90 dni

Świadczenie usług na terenie Konfederacji w okresie przekraczającym 90 dni wymaga odpowiedniego pozwolenia. Wniosek o pozwolenie na pobyt, czy raczej na pracę, należy złożyć w odpowiednim urzędzie w kantonie, gdzie są świadczone usługi.

Meldunek

Meldunek jest, jak już wspominaliśmy, obowiązkowy przy pobycie do 90 dni w roku kalendarzowym. Należy przy tym również podać rodzaj zlecenia oraz miejsce jego wykonywania. Osoby czynne zawodowo w sektorze lub podsektorze budowlanym, przemyśle turystycznym lub w sektorze ochrony i bezpieczeństwa swój pobyt muszą zgłosić już podczas pierwszego dnia przebywania na terenie kraju. Dla pozostałych sektorów i branż zasada ta obowiązuje dopiero po przepracowaniu 8 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Uwaga I

Od 1 maja 2013 roku firmy delegujące własnych pracowników do wykonywania zleceń na terenie Szwajcarii są zobowiązane do podania z góry wynagrodzenia oddelegowanych pracowników w urzędzie meldunkowym. W przypadku gdy takowa informacja będzie mijać się ze stanem faktycznym, na firmę nie zostaną co prawda nałożone sankcje, lecz urząd nadzorujący otrzyma sygnał o możliwym przekroczeniu płacy minimalnej.

Z reguły meldunek odbywa się drogą internetową. Po jednorazowej rejestracji na stronie Federalnego Urzędu ds. Migracji (Bundesamt für Migration) każde oddelegowanie pracownika do Szwajcarii może zostać zgłoszone on-line. Bezpłatne potwierdzenie zameldowania otrzymasz w wiadomości e-mail. Warto je wydrukować i zabrać ze sobą przy przekraczaniu granicy.

Uwaga II

Meldunek musi zostać przeprowadzony na 8 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług. W przypadku gdy ów termin zostanie przekroczony, na potwierdzeniu zameldowania znajdzie się odpowiednia informacja z dalszymi wskazówkami.

Gdy meldunek on-line z przyczyn technicznych nie jest możliwy, istnieje możliwość zameldowania poprzez wysłanie wniosku faksem bądź pocztą. Wniosek należy pobrać z strony Federalnego Urzędu ds. Migracji i odesłać do kantonalnego organu odpowiedzialnego za rynek pracy, w języku urzędowym odpowiednim dla danego kantonu.