X

Szwajcaria: Urlopy związane z narodzinami dziecka

Pod pojęciem urlopów związanych z narodzinami dziecka (niem. geburtsbezogene Urlaube) rozumie się urlop macierzyński, urlop tacierzyński, urlop rodzicielski oraz urlop adopcyjny. Urlop macierzyński reguluje prawo federalne (Bundesrecht). W Zgromadzeniu Federalnym regularnie składane są wnioski o stworzenie urlopu tacierzyńskiego, rodzicielskiego czy adopcyjnego regulowanego przez Bundesrecht, lecz póki co parlament nie przyjął żadnego z nich.

Urlop macierzyński (Mutterschaftsurlaub)
Czynne zawodowo matki mają prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego trwającego przez przynajmniej 14 tygodni. Od 1 lipca 2005 roku czynne zawodowo matki otrzymują zasiłek macierzyński (Mutterschaftsentschädigung), którego wysokość odpowiada 80% dochodu, który matka otrzymywała przed porodem. Jego wysokość nie może przekroczyć 196 franków dziennie. Zasiłek macierzyński jest finansowany z tzw. ubezpieczenia macierzyńskiego (Mutterschaftsversicherung). Prawo pracy przewiduje po porodzie 16-tygodniową ochronę. Podczas pierwszych ośmiu tygodni matka nie może podjąć pracy. W ciągu kolejnych ośmiu tygodni, sama może zdecydować, czy chce rozpocząć już pracę zawodową, czy nie.

Urlop tacierzyński
W Szwajcarii nie ma regulowanego przez prawo federalne urlopu tacierzyńskiego. Ojciec może przy porodzie dziecka występować z roszczeniem o urlop w ramach pozostałych dni wolnych. Aktualnie ojcowie otrzymują zasadniczo z okazji narodzin dziecka jeden lub dwa dni płatnego urlopu. Pojedyncze branże lub przedsiębiorstwa przewidują jednak urlop tacierzyński. Długość i wysokość zasiłku tacierzyńskiego są w tym przypadku różne. 24 maja 2016 roku złożona została społeczna inicjatywa ustawodawcza, według której ojcowie mają mieć prawo do 4 tygodni urlopu tacierzyńskiego. 

Urlop rodzicielski
W Szwajcarii nie ma regulowanego przez prawo federalne urlopu rodzicielskiego. Jednak pojedyncze branże oraz przedsiębiorstwa udzielają rodzicom zgody na taki rodzaj wolnego. Jego długość i wysokość zasiłku jest różna.

Urlop adopcyjny
W Szwajcarii nie ma regulowanego przez prawo federalne urlopu adopcyjnego. W Zgromadzeniu Federalnym złożono społeczną inicjatywę ustawodawczą, która żąda wprowadzenia zasiłku adopcyjnego, którego wysokość byłaby taka sama jak w przypadku zasiłku macierzyńskiego. Sam urlop trwałby 12 tygodni. Aktualnie odpowiednia komisja Rady Narodowej przygotowuje projekt ustawy.