Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Rok 2015 pełen zmian także w Austrii

W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy o najważniejszych zmianach, jakie wraz z nową datą szykują się w Niemczech. Tym razem chcielibyśmy przedstawić najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie 1 stycznia 2015 roku w Austrii.

Słowem wstępu: Do 2015 roku brak zgłoszenia dotyczącego oddelegowania (Entsendung) podlegał w Austrii karze administracyjnej. Podobnie było w przypadku braku posiadania odpisu potwierdzenia oddelegowania (Abschrift der Entsendemeldung) oraz dokumentów związanych z ubezpieczeniem pracownika w miejscu pracy. Teraz karą administracyjną karane będzie także nieprzekazanie tychże dokumentów do odpowiedniego urzędu, a sankcje będą nakładane za każdego pracownika z osobna. Ponadto od Nowego Roku urzędy są stroną w postępowaniu administracyjnym.

Rozszerzona kontrola płac

Od 1.01.2015 urzędy skarbowe w Austrii sprawują pełną kontrolę nad płacą przysługującą danemu pracownikowi zgodnie z odpowiednim kryterium klasyfikacyjnym na podstawie ustawy, rozporządzenia bądź umowy zbiorowej (Kollektivvertrag). Składowe płacy, które będą regulowane poprzez porozumienie zakładowe (betriebliche Vereinbarung) lub umowę o pracę (Arbeitsvertrag), pozostaną poza obszarem kontroli. Nieprawidłowości mieszczące się w zakresie kompetencji urzędów skarbowych będą karane karami administracyjnymi.

Wyższe kary za brak dokumentów płacowych

Kary administracyjne dla pracodawców, którzy nie będą mieli przygotowanych dokumentów płacowych wraz z początkiem stycznia, ulegną dwukrotnemu zwiększeniu. Zakres kar zostanie podwyższony do poziomu kar dotyczących dumpingu płacowego, a same kary administracyjne będą nakładane od poszczególnego pracownika, a nie jak dotąd – ryczałtowo na pracodawcę. Dodatkowo sankcjonowane będzie nieprzedłożenie samych dokumentów płacowych urzędowi.

Nowe zasady dotyczące przedawnienia dumpingu płacowego

Przeprowadzenie postępowania karnego dotyczącego dumpingu płacowego dotąd było możliwe do momentu uregulowania należności przez pracodawcę względem pracownika. Postępowanie mogło zostać wszczęte także po zakończeniu stosunku pracy. Od 2015 roku wraz z terminem płatności rozpoczyna się okres przedawnienia. Przy ciągłym i ustawicznym zaniżaniu płacy, obejmującym kilka okresów rozliczeniowych, terminem rozpoczęcia naliczania okresu przedawnienia jest data ostatniej należności płacowej.

Zmiany w grupach opiekuńczych Pflegestufe 1 i 2

Od tego roku, aby chory mógł się starać o przyznanie Pflegestufe 1 w Austrii, miesięczny zakres opiekuńczy musi przekraczać średnio 65 godzin. Dotąd było to 60 godzin. Z kolei o zasiłek opiekuńczy (Pflegegeld) dla Pflegestufe 2 można się starać od 95 godzin miesięcznie. Wcześniej było to 80 godzin. W 2016 roku liczba godzin ponownie zostanie zwiększona dla wszystkich grup o 2 procent.

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Dzieci, które podlegają obowiązkowi nauki i uczęszczają do placówek przedszkolnych, są tym samym ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaliczają się one do grupy osób, które mogą rościć sobie prawo do zasiłku opiekuńczego (Pflegegeld). Dodatkowo wraz z nowym rokiem doprecyzowano zasady przyznawania świadczenia, stąd też państwo austriackie wypłaci zasiłek tylko w tym przypadku, kiedy inne państwo nie będzie odpowiedzialne za świadczenia opiekuńcze wobec danej osoby.

Ułatwienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi będą mogli od stycznia pracować w niepełnym wymiarze czasowym bez straty możliwości samoubezpieczenia (Selbstversicherung) dla ubezpieczenia emerytalnego (Pensionsversicherung). Rodzic musi jednak poświęcać większość swojego czasu pracy na opiekę nad dzieckiem. Zmiany dotknęły także tzw. lat poświęconych na opiekę, czyli Pflegejahre – z nowym rokiem zmieniło się naliczanie ich do emerytury. Podstawa wymiaru składki będzie stopniowo rosnąć z 1105 euro (obecnie obowiązująca) do poziomu 1650 euro (w roku 2019). Podstawa wymiaru składki będzie zatem równa jej odpowiednikowi przy samoubezpieczeniu, przy opiece nad najbliższymi (Selbstversicherung bei der Pflege naher Angehöriger).

Rewaloryzacja świadczeń rehabilitacyjnych

Zasiłek rehabilitacyjny (Rehabilitationsgeld) będzie wypłacany pierwszego dnia każdego miesiąca, a nie jak dotąd, czyli co 28 dni kalendarzowych. W przypadku ustawicznego niestosowania się do obowiązku współfinansowania, państwo będzie miało możliwość zamrożenia wypłaty świadczenia. Naliczanie zasiłku rehabilitacyjnego zostanie dopasowane do sposobu naliczania zawyżonego zasiłku chorobowego (erhöhtes Krankengeld). Dodatkowo sprecyzowano zasady dotyczące wypłaty zarówno zasiłku rehabilitacyjnego, jak i wypłaty wynagrodzenia na czas niezdolności do pracy oraz obowiązków meldunkowych. Pobór zasiłku rehabilitacyjnego, jak i tzw. Umschulugsgeld zostanie uwzględniony przy ochronie zawodowej (Berufsschutz) oraz tzw. Tätigkeitschutz. Do 2015 roku zakłady ubezpieczeń nie były zobowiązane do przekazywania sum, które uzyskały na podstawie zwrotów do funduszów emerytalnych. Teraz będą miały taką możliwość.

Granica drobnego etatu w Austrii (Geringfügigkeitsgrenze)

Granica maksymalnego wynagrodzenia dla osób świadczących pracę w wymiarze mniejszym niż minimalny wraz z początkiem roku zmieniła się na 405,98 euro miesięcznie. Osoby pracujące na tzw. drobnym etacie mogą teraz zarabiać nie więcej niż 31,17 euro za dzień roboczy. Miesięczna składka dla osób korzystających z samoubezpieczenia przy pracy w wymiarze mniejszym niż minimalny wynosi 57,30 euro.

Udostępnij:
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

Czy wobec trwającej epidemii niemiecki Finanzamt zmienił terminy dotyczące rozliczenia podatku z Niemiec? Na to i inne pytania związane z podatkami w Niemczech odpowiada Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.

Czy do złożenia wniosku o Kindergeld jest potrzebny niemiecki numer PESEL? Dlaczego niektóre dokumenty dołączane

Przy okazji pytania nadesłanego przez Pana Adriana wyjaśniamy różnicę między niemieckim Steuernummer oraz Identifikationsnummer, radzimy

Zobacz również

© 2023 Digital Monsters Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Portal Punkt.media nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści publikowane przez użytkowników.
Strona korzysta z cookies – możesz zmienić warunki przechowywania cookies w przeglądarce.