Szukaj
Close this search box.
 • Polski
 • Українська

Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy w Austrii?

W jakich sytuacjach dochodzi do wypadku przy pracy? Kiedy należy go zgłosić i gdzie dostępne są formularze? O tym w naszym artykule.

Wypadek przy pracy to wypadek, który miał miejsce w czasie ubezpieczonej działalności zarobkowej. 

Oto przykładowe sytuacje, w których mógł się wydarzyć:

 • Bezpośrednio w miejscu pracy, spowodowany przez wykonywaną pracę
 • Podczas drogi z miejsca zamieszkania (lub miejsca pobytu) do pracy, na obiad lub w drodze powrotnej z pracy do domu, również w przypadku transportu zbiorowego
 • Podczas wszelkiego rodzaju szkoleń, które odbywały się w ramach kształcenia konkretnych zawodowych umiejętności. Dotyczy również wypadków podczas drogi do miejsca szkolenia lub w drodze powrotnej do domu (również w czasie karencji).
 • Podczas drogi do lekarza z miejsca zamieszkania, pracy lub szkolenia, jeżeli pracodawca został poinformowany o wizycie)
 • Podczas drogi pracownika do instytucji opieki nad dziećmi, szkoły, niańki, itp. oraz podczas drogi powrotnej. Dotyczy również sytuacji, w której dziecko zostało oddane pod opiekę, która była przysługą
 • Podczas reprezentowania interesów służbowych oraz odwiedzania zrzeszeń zawodowych (np. Izby Pracowniczej, związku zawodowego, cechów itp.)

Wskazówka:

Z powyższej listy wyłączone są przypadki wypadków, które miały miejsce podczas zajęć, kształcących rozwój fizyczny i duchowy lub kształcących w zakresie wiedzy ogólnej, które nie mają bezpośredniego związku z wykonywaną pracą – nawet gdyby odbywały się w czasie pracy.

W przypadku dzieci przedszkolnych, uczniów i studentów za wypadek przy pracy uznajemy wypadek, który wydarzył się m. in.

 • w miejscu, czasie i przez czynniki, które były związane z ubezpieczoną edukacją szkolną,
 • podczas udziału w imprezie szkolnej,
 • podczas drogi do przedszkola/szkoły bądź drogi powrotnej,
 • podczas wykonywania czynności w ramach planu nauczania/planu studiów lub
 • określonych zajęć praktycznych, jak również niektórych zajęć zawodowych.

 

W przedsiębiorstwie z branży gospodarki rolnej lub leśnej za wypadek przy pracy uznawany jest wypadek, który wydarzył się

 • podczas prac w gospodarstwie domowym właściciela przedsiębiorstwa, względnie zleceniobiorcy, jeżeli gospodarstwo domowe przysługuje się znacznie przedsiębiorstwu,
 • podczas prac związanych z zakwaterowaniem gości,
 • podczas wykonywania czynności ubocznych działalności, opierających się na sprzedaży produktów rolnych na zagrodzie,
 • podczas prac związanych z budową, przebudową lub naprawą budynków, które przysługują się przedsiębiorstwu rolnemu lub leśniczemu,
 • podczas prac w ramach pomocy sąsiednim przedsiębiorstwom rolnym lub leśnym.

Niektóre wypadki traktowane są tak samo jak wypadki przy pracy i w niektórych wypadkach mogą dotyczyć osób, które nie zostały ubezpieczone od wypadku. Jako wypadek przy pracy, który wydarzył się poza wykonywaniem pracy zawodowej, jest uznawany taki wypadek, który m.in. wydarzył się w poniższych sytuacjach:

 • podczas wykonywania czynności, kwalifikujących się do działań w obrębie ustawy o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia lub ustawy o wspieraniu rynku pracy (np. podczas drogi na rozmową kwalifikacyjna, którą wyznaczył urząd pracy),
 • podczas udzielania pomocy w wypadku lub podczas oddawania krwi,
 • Podczas kształcenia się, ćwiczeń oraz pracy jako honorowy pomocnik w jednej z poniższych organizacji:
 • Ochotniczej straży pożarnej,
 • Ochotniczej organizacji przeciwpowodziowej
 • Ochotniczych organizacjach ratunkowych
 • Austriackim Czerwonym Krzyżu
 • Austriackim Górskim Pogotowiu Ratunkowym
 • Austriackiej Organizacji Przeciwpowodziowej
 • Austriackiej Brygadzie Psów Ratunkowych
 • Organizacjach przeciwlawinowych
 • Ratunkowej Straży Lotniczej
 • W oddziałach zajmujących się pomiarem promieniowania

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Pracownik musi niezwłocznie zgłosić pracodawcy:

 • każdy wypadek przy pracy,
 • każde zdarzenie, które o mało nie spowodowało wypadku,
 • każde przez niego stwierdzone poważne i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz
 • każdy stwierdzony defekt systemu bezpieczeństwa.

Z kolei pracodawca musi zgłosić każdy wypadek przy pracy, w wyniku którego

 • ·osoba poniosła śmierć lub została ranna – natychmiastowe zgłoszenie Inspektoriatowi Pracy, jeżeli nie zostały powiadomione służby bezpieczeństwa,

a dodatkowo każdy wypadek przy pracy,

 • w wyniku którego osoba ubezpieczona od wypadków poniosła śmierć lub została ranna, tak że przez ponad trzy dni była całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy – zgłoszenie w przeciągu pięciu dni odpowiedniej ubezpieczalni złożone w trzech egzemplarzach.

Osoba prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą powinna zwrócić uwagę na to, by zgłosić swój własny wypadek tak samo, jak zgłasza się wypadek osoby u niej zatrudnionej – zgłoszenie odpowiedniej ubezpieczalni.

Studenci i uczniowie powinni zgłosić wypadek dyrektorowi placówki. Szkoły, ośrodki szkoleniowe i uniwersytety są zobowiązane do zgłoszenia każdego wypadku, w którym doszło do obrażeń ciała poszkodowanego lub jego śmierci, nie później niż pięć dni od wypadku do odpowiedniej ubezpieczalni (3 egzemplarze).

Formularze do zgłoszenia wypadku przy pracy znajdują się na stronach internetowych Ogólnego Zakładu Ubezpieczeniowego od Wypadku (AUVA).

W przypadku ubezpieczenia prywatnego osoba ubezpieczona powinna zgłosić wypadek niezwłocznie na piśmie, przestrzegając wytycznych, w celu uniknięcia zwolnienia ubezpieczyciela z obowiązku świadczenia umownego. Przepadki śmiertelne należy zgłosić w przeciągu trzech dni nawet wtedy, gdy już zgłoszono wypadek.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w odpowiednim zakładzie ubezpieczeń.

Na stronie Zrzeszenia Zakładów Ubezpieczeniowych Austrii (Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs) znajdziesz listę wszystkich funkcjonujących w Austrii zakładów ubezpieczeniowych .

Wskazówka

Wszyscy studenci są ubezpieczeni od wypadku i odpowiedzialności cywilnej w ramach zawartej umowy z ubezpieczalnią "Wiener Städtische". Osoby kontaktowe w sprawach wypadkowych znajdziesz na stronie Austriackiego Przedstawicielstwa Szkół Wyższych (Österreichische Hochschülerschaft – Bundesvertretung).   

Udostępnij:
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

Czy wobec trwającej epidemii niemiecki Finanzamt zmienił terminy dotyczące rozliczenia podatku z Niemiec? Na to i inne pytania związane z podatkami w Niemczech odpowiada Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.

Czy do złożenia wniosku o Kindergeld jest potrzebny niemiecki numer PESEL? Dlaczego niektóre dokumenty dołączane

Przy okazji pytania nadesłanego przez Pana Adriana wyjaśniamy różnicę między niemieckim Steuernummer oraz Identifikationsnummer, radzimy

Zobacz również

© 2023 Digital Monsters Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Portal Punkt.media nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści publikowane przez użytkowników.
Strona korzysta z cookies – możesz zmienić warunki przechowywania cookies w przeglądarce.