Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • УкраїнськаSlowa kluczoweLista dialogowa

W siódmym odcinku zmieniamy Niemcy na Austrię. Tam udajemy się do urzędu by dowiedzieć się czegoś więcej o zasiłku rodzinnym Familienbeihilfe.

Występują: Nagelek, Gregor, Pepe. INFORMACJE

D PL
die Wartenummer numerek
der Antrag wniosek
die Familienbeihilfe zasiłek rodzinny
die Leistung świadczenie
die Familiensituation sytuacja rodzinna
der Alleinerzieher rodzic samotnie wychowujący dziecko
Familienbeihilfe beziehen pobierać zasiłek rodzinny
die Kinderbetreuungskosten koszty opieki nad dziećmi
die Zuerkennung przyznanie np. świadczenia
das Standesamt urząd stanu cywilnego
die Familienstandbescheinigung zaświadczenie o stanie cywilnym
die Heiratsurkunde akt małżeństwa
die Geburtsurkunde akt urodzenia
die Schulbescheinigung zaświadczenie o nauce
die Meldebestätigung potwierdzenie zameldowania
die Versicherungsnummer numer ubezpieczenia
Ersuchen um Ergänzung prośba o uzupełnienie
die Dienstgeberbescheinigung potwierdzenie od pracodawcy
der Abweisungsbescheid decyzja oddalająca
die Ausgleichszahlung wyrównanie

LISTA DIALOGOWA

W: Dzień dobry! Jest tu kolejka? W: Grüßgott! Muss man hier warten?
Proszę wziąć z automatu numerek. Pepe Sie müssen dort, am Automat eine Wartenummer ziehen.
Dziękuję. Vielen Dank.
Numer 34 proszę! Die Nummer 34 bitte!
34! 34 bitte!
Numer 35. Die 35 bitte!
Dzień dobry, proszę usiąść. W czym mogę pomóc? Grüßgott! Nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun?
Dzień dobry. Nazywam się Król. Chciałbym złożyć wniosek o zasiłek rodzinny. Mogłaby mi pani odpowiedzieć na kilka pytań? Grüßgott. Mein Name Krol. Ich möchte einen Antrag auf Familienbeihilfe stellen. Können Sie mir erstmal ein paar Fragen beantworten?
Oczywiście, czego chciałby się pan dowiedzieć? Ja, gerne. Was möchten Sie denn wissen?
Interesuje mnie wysokość świadczenia. Mich interessiert die Höhe der Leistung.
Momencik, do tego potrzebuję kilku informacji o sytuacji rodzinnej. Na początek… Ein Moment, dazu brauche ich ein paar Informationen zu Ihrer Familiensituation.
Jest pan rodzicem samotnie wychowującym dziecko? Erstens… Sind Sie ein Alleinerzieher?
Nie, córkę Annę wychowuję wspólnie z żoną Marią. Nein, ich erziehe mein Kind – Anna, mit meiner Frau – Maria.
Dalej… Ile zarabia pan brutto wraz z małżonką miesięcznie? Dann als Nächstes… Wieviel verdienen Sie und Ihre Frau brutto pro Monat?
Ja…hmm… około 2.200 a moja żona około 500 Euro. Ich…emmm… etwa 2.200 und meine Frau um die 500 Euro.
Ile lat ma córka? Wie alt ist Ihre Tochter?
Siedem. Sie ist sieben.
U kogo została uwzględniona w zeznaniu podatkowym? Bei wem wird Sie steuerlich berücksichtigt?
U mnie. Bei mir.
Czy zasiłek rodzinny był już pobierany na Annę? Wurde für Anna Familienbeihilfe schon bezogen?
Tak, w Niemczech gdy tam pracowałem. Ja, in Deutschland als ich dort gearbeitet habe.
Wszystko jasne. Może pan oszacować roczny koszt opieki nad dzieckiem? Alles klar. Können Sie die Kinderbetreuungskosten pro Jahr einschätzen?
Około 1680 euro. So ungefähr 1680 Euro…
1680… 1680…
I jako ostatnie… Czy pańskie dziecko jest niepełnosprawne? und als Letztes… ist Ihr Kind in irgendwelcher Weise behindert?
Nie! Nein!
Tak więc, to będzie około… 1300 euro rocznie. So, das ergibt ungefähr… 1300 euro pro Jahr.
Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Welche Dokumente brauche ich denn um den Antrag zu stellen?
Na początek ten: wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego. Do tego dokumentu z urzędu stanu cywilnego: zaświadczenie o stanie cywilnym, akt małżeństwa, akt urodzenia oraz zaświadczenie o nauce z szkoły dziecka. Dodatkowo potrzebuję Pańskie potwierdzenie zameldowania, ale przede wszystkim numer ubezpieczeniowy. Może Pan zabrać wniosek do domu, i odesłać go wraz z dokumentami pocztą. Also erstmals hier – der Antrag auf Zuerkennung der Familienbeihilfe und die Dokumente aus dem Standesamt. Also die Familienstandbescheinigung, Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, und die Schulbescheinigung für Ihr Kind. Dazu brauche ich noch Ihre Meldebestätigung und vor allem Ihre Versicherungsnummer. Sie können den Antrag mit nach Hause nehmen, und mit den Unterlagen uns per Post zuschicken.
Jak długo trzeba czekać na decyzję? Wie lange muss ich denn warten bis etwas bekannt ist?
Trudno powiedzieć, od 3 tygodni do 6 miesięcy. Pytania? Das kann man nicht eindeutig sagen, zwischen 3 Wochen und 6 Monaten. Haben Sie noch welche Fragen?
Nie, to by było na tyle. Nein, das wäre alles.
Do widzenia! Wiederschauen.
Do widzenia! Wiederschauen.
Edek! Edek!
Co jest? Pepe P /listonosz/ Co jest?
Nie mogę teraz pić, jestem w pracy! Pepe Nie mogę teraz pić, jestem w pracy!
Masz coś dla mnie? Pepe Masz coś dla mnie?
Mógłbyś to podrzucić na pocztę? Mógłbyś to podrzucić na pocztę?
Jasne. Pepe Jasne.
Tu masz pieniądze. Masz tu pieniądze.
Na razie. Na razie.
Później na piwo? Pepe A później na piwo?
No… Noo…
Mam dla Ciebie list. Pepe Mam dla Ciebie list.
Kurcze blade. Daj mi go. Kurcze blade. Daj mi go.
Cholera jasna! Tyle papierów im wysłałem, a jeszcze czegoś brakuje! Cholera jasna! Tyle papierów im wysłałem, a jeszcze czegoś brakuje!
No tak, o tej porze to sobie mogę dzwonić. Trudno, załatwię to przy okazji. No tak, o tym czasie to sobie mogę dzwonić. Trudno, załatwię to przy okazji.
Numer 12 proszę. Die Nummer 12 bitte.
Witam. Grüßgott.
Co mogę dla pana zrobić? Was kann ich für Sie tun, Herr Krol?
Dostałem od państwa taki list…i…tak…Niestety nie mam go przy sobie, ale było tam napisane… "Prośba o uzupełnienie" albo coś takiego? Ich habe von Ihnen so ein Schreiben bekommen…und emmm…ja… Leider habe ich es nicht dabei, aber da stand… Ersuchen um Ergänzung, so was ähnliches?
Momencik, sprawdzę w bazie. Ein Moment, ich schaue mal in der Datenbank nach.
Faktycznie. Musi pan jeszcze przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy oraz formularze E 401 i E 411, który trzeba potwierdzić w polskim urzędzie. Tatsächlich. Sie müssen noch die Dienstgeberbescheinigung vorlegen und zusätzlich die beiden Formulare E 401 und E411 – in der polnische Behörde bestätigen.
Zaświadczenie od pracodawcy mam przy sobie. Mogłaby mi Pani wydrukować oba formularze? Załatwię wszystko w Polsce i wtedy wrócę. Die Dienstgeberbescheinigung habe ich dabei, aber können Sie mir noch die Formulare ausdrucken, damit ich die Sache in Polen erledigen kann? Dann komme ich wieder.
Oczywiście. Sicher, kein Problem.
Można?! Darf ich?
Dzień dobry, co się stało, panie Król? Grüßgott Herr Kroll, was ist denn wieder los?
Otrzymałem decyzję oddalającą, możne mi pani powiedzieć dlaczego? Ich habe einen Abweisungsbescheid bekommen, können Sie mir sagen warum?
Kiedy pracował pan w Austrii? Wann haben Sie denn in Österreich gearbeitet?
Zacząłem przed trzema laty, a pracę zakończyłem pół roku temu. Ich habe die Arbeit vor 3 Jahren begonnen und vor einem halben Jahr habe ich sie beendet.
Rozumiem. Proszę usiąść. Ah so. Setzen Sie sich bitte.
Wszystko jasne. Już jesteśmy w domu. Wypełnił pan zły wniosek. Zamiast wniosku Beihilfe I powinien pan się ubiegać o wyrównanie. Nie jest to jednak problem, pomogę panu i zaraz to załatwimy. Alles klar. Dann sind wir schon Zuhause. Sie haben das falsche Antragsformular ausgefüllt. Sie sollten anstatt von Beihilfe I einen Antrag auf die Ausgleichszahlung stellen. Das ist aber kein Problem, ich helfe Ihnen dabei und wir werden das gleich erledigen.
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze