Reklama

Stopa bezrobocia w Szwajcarii najniższa od 20 lat!

stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Szwajcarii utrzymuje się na niskim poziomie, informuje Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (Staatssekretariat für Wirtschaft Seco). W październiku stopa bezrobocia pozostała na poziomie poniżej 2% i to już drugi miesiąc pod rząd. Tak niski poziom bezrobocia osiągnięto w Szwajcarii ostatni raz przed 20 latami!

Pod koniec października w regionalnych centrach pośrednictwa pracy (Regionale Arbeisvermittlungszentren RAV) zarejestrowanych było 89.636 bezrobotnych. To wprawdzie 110 osób więcej niż we wrześniu, jednak o 27.097 osób mniej niż w październiku zeszłego roku. Takie liczby oznaczają stagnację stopy bezrobocia na poziomie 1,9%. Wykluczając czynniki sezonowe stopa bezrobocia pozostawała na poziomie 2,1%. Ekonomiści spodziewali się raczej minimalnego wzrostu tej wartości.

Aktualna sytuacja na rynku pracy jest nadzwyczaj trudna dla przedsiębiorstw, ponieważ trudno jest znaleźć odpowiedni personel. Stopa bezrobocia na poziomie 2% z września 2022 ostatni raz została osiągnięta w październiku 2001 roku. W zeszłym roku stopa wynosiła 2,5%.

Susza na szwajcarskim rynku pracy

W jak ogromnej suszy znajduje się szwajcarski rynek pracy, można zaobserwować na podstawie danych osób poszukujących pracę. W październiku ich liczba wynosiła 160.094 osoby i była według Seco o 695 wyższa niż we wrześniu. Jednak rok temu osób poszukujących pracę było o 43.759 więcej.

Ze wszystkich zgłoszonych wakatów 49.563 były obarczone obowiązkiem zgłoszenia ze względu na grupę zawodów z stopą bezrobocia wynoszącą przynajmniej 5%. Do nich należą głównie zawody z branży hotelarskiej, gastronomicznej i budowlanej.

Skrócony czas pracy, czyli Kurzarbeit odgrywa na szwajcarskim rynku pracy marginalną rolę. W sierpniu (dane publikowane są z opóźnieniem) zatrudnionych w systemie Kurzarbeit było zaledwie 1.595 osób. To oznacza spadek liczby osób zatrudnionych na skrócony czas pracy o 397 osób względniem miesiąca poprzedzającego. Liczba firm dotkniętych Kurzarbeit spadła o 32% do poziomu 236 przedsiębiorstw. Liczba osób posiadających prawo na zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosenentschädigung) w ciągu sierpnia 2022 spadła do 2.266 osób.

Źródło: Blick