Reklama

Szwajcaria walczy z brakiem leków

brak leków w Szwajcarii

Rada Federalna jest zgodna - obecna sytuacja jest problematyczna. Brakuje coraz większej ilości leków.

Apteki i gabinety lekarskie są coraz mocniej dotknięte malejącą ilością leków na szwajcarskim rynku. Najbardziej problematyczną sytuację mają pacjenci chcący zażyć leki przeciwbólowe paracetamol i ibuprofen. Tych w aptekach jest najmniej. Podobnie jest w przypadku syropów dla dzieci.

Krytycznie sytuacja wygląda również w przypadku antybiotyków, leków przeciwgruźliczych, preparatów z epinefryną, szczepionek dla podróżnych i doustnych opioidów. Ponadto występują trudności w dostawie produktów metadonowych w dużych dawkach, ponieważ organ zatwierdzający i kontrolujący lekarstwa w Szwajcarii Swissmedic wycofał licencje dla jednego dostawcy preparatów z powodu uchybień.

Prowadzone już są jednak działania średnio- i długoterminowe, których celem jest wcześniejsze i szersze wykrywanie problemów z produkcją i dostawą leków.