Reklama
X
Reklama

Niemcy: Ile godzin zatrudnieni spędzają w pracy?

Osoby zatrudnione na terenie Niemiec pracują średnio 35 godzin tygodniowo. Jednak przy podziale na pracę na pełen i część etatu, liczba ta się zmienia. Dużo więcej pracują natomiast osoby będące właścicielami przedsiębiorstw.

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego na rok 2018 wynika, że osoby pracujące w Niemczech na pełen etat, robią to średnio przez 41 godzin tygodniowo. Osoby zatrudnione na część etatu, spędzają w pracy średnio 19 godzin tygodniowo. Średnia wynosi więc 35 godzin tygodniowo.

Po raz pierwszy Federalny Urząd Statystyczny udostępnił dane na temat czasu pracy w 1991 roku. Dla osób zatrudnionych na pełen etat dużo się od tego czasu nie zmieniło. Już wtedy pracowano bowiem średnio przez 40 godzin tygodniowo. W porównaniu do 1991 roku znacząco spadł zaś czas pracy osób prowadzących własne firmy. Aktualnie liczba ta wynosi około 48 godzin tygodniowo (1991 rok- 54 godziny tygodniowo).

Co mówi prawo?

Kwestia czasu pracy uregulowana jest przede wszystkim przez ustawę o czasie pracy. Szczególne regulacje w tym zakresie znaleźć można również w ustawie o ochronie pracującej młodzieży (niem. Jugendarbeitsschutgesetz) oraz w ustawie o ochronie macierzyństwa (niem. Mutterschutzgesetz). Sama ustawa o czasie pracy odnosi się do następujących zagadnień: maksymalny dobowy wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, przerwy i okresy odpoczynku, praca w niedziele i święta.

Jeśli pracodawca naruszy przepisy o czasie pracy, grozi mu grzywna. Pracownik może też odmówić wykonywania pracy, jeżeli zostanie ona zlecona z naruszeniem prawa. Zasadniczo pracownik może wykonywać pracę maksymalnie 8 godzin dziennie. Ponieważ ustawa odnosi się do dni roboczych (6 dni – od poniedziałku do soboty włącznie), odpowiada to tygodniowemu czasowi pracy w wymiarze 48 godzin. Czas pracy może ulec tymczasowemu wydłużeniu (np. z powodu zwiększonej ilości zamówień w danym sezonie) do maksymalnie 10 godzin dziennie lub 60 godzin tygodniowo, o ile długość dnia pracy w 6-miesięcznym lub 24-tygodniowym okresie rozliczeniowym wynosić będzie przeciętnie 8 godzin.

Więcej na temat czasu pracy w Niemczech w naszym poradniku [KLIK!]

Źródło: faz.net