Reklama
X
Reklama

Niemcy: Co zmieni się we wrześniu?

Wraz z rozpoczęciem kolejnego miesiąca, wejdzie w życie wiele nowych ustaw. Co oznacza to dla mieszkańców Niemiec? Większość z nich musi przygotować się na zmiany.

Mniej pieniędzy dla azylantów

Świadczenia pieniężne dla osób ubiegających się o azyl zostaną zmniejszone wraz z początkiem września. Zasiłek zostanie pomniejszony o koszty za prąd i utrzymanie mieszkania. Osoby żyjące same i osoby same wychowujące dzieci, nieżyjące w kwaterach zbiorowych otrzymają od nowego miesiąca 344 euro, czyli o 10 euro mniej niż dotychczas. W przypadku par żyjących w mieszkaniu lub obiekcie zbiorowego zakwaterowania świadczenie wyniesie 310 euro (wcześniej 318 euro). Dorośli poniżej 25 roku życia, żyjący w gospodarstwie domowym rodziców, otrzymają 275 euro. To samo dotyczy dorosłych żyjących w ośrodkach stacjonarnych. Osoby w wieku 14-17 lat życia ubiegające się w Niemczech o azyl mogą liczyć na 275 euro, dzieci w wieku 6-13 lat na 242 euro, a dzieci poniżej 5 lat na 214 euro.

Nowy sposób logowania do konta

14 września wchodzi w życie nowa dyrektywa PSD2. Reguluje ona obrót płatniczy w krajach należących do Unii Europejskiej. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w bankowości internetowej. W ramach PSD2 zlikwidowana zostanie także lista TAN, zastąpi ją dwu etapowy proces autoryzacji. Wprawdzie opcja ta jest już jednym z etapów w przypadku robienia przelewów internetowych, lecz od września klienci banków będą z niej korzystać także przy logowaniu do banku. Z komunikatu Postbanku wynika, że osoby, które będą chciały w przyszłości skorzystać z bankowości internetowej, będą musiały podać nie tylko login i hasło/ numer konta i pin, lecz także potwierdzić swoją tożsamość w procedurze bezpieczeństwa.

Szczegóły: Zmiany dla osób posiadających konto w Niemczech

Wsparcie na otwarcie firmy

Położne z Bawarii pracujące na własny rachunek mogą wnioskować od 1 września o wsparcie finansowe. Niederlassungsprämie, czyli premię za otwarcie własnej działalności o wysokości 5000 euro otrzymają położne, które od września osiedlą się w Bawarii i rozpoczną tu działalność zawodową. Także położne za zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które zajmują się także położnictwem na własny rachunek po godzinach pracy, mają prawo do złożenia wniosku o pomoc finansową. „Premia ma ułatwić położnym wejście lub ponowne wejście w ten ważny zawód” - poinformowała bawarska minister zdrowia, Melanie Huml.

Wyższe ceny przesyłek

Niemieckie przedsiębiorstwo przewozowe, DHL podwyższa od 1 września ceny dla klientów biznesowych. Do każdej paczki zostanie doliczona opłata drogowa o wysokości 10 centów. DHL podkreśla, że podwyżka cen jest jedynie reakcją na wzrastające koszty transportowe i osobowe. W przypadku klientów, którzy zawarli z przedsiębiorstwem indywidualne umowy, podwyżki cen zostaną wprowadzone później.

Darmowe przedszkole w Monachium

Wraz z rozpoczęciem września wejdą w życie także zmiany dotyczące opłat za placówki dziennej opieki nad dziećmi w Monachium. Niezależnie od dochodu i czasu spędzonego w placówce, rodzice nie będą musieli płacić już za pobyt dziecka w wieku 3-6 lat w przedszkolu. Za miejsce w żłobku dla dzieci w wieku 0-3 lat opłata będzie pobierana jedynie od rodzin, których dochód roczny przekracza 50 tys. euro. To samo dotyczy pobytu dzieci powyżej 6 roku życia w świetlicach.

Źródło: focus