Dni Kultury Saksońskiej we Wrocławiu

Z okazji 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy od 3 do 10 czerwca 2016 r. będą się odbywać we Wrocławiu - partnerskim mieście Drezna - DNI KULTURYSAKSOŃSKIEJ organizowane przy współudziale Kancelarii Państwa Saksonii i Konsulatu Generalnego RFN.
Czytaj więcej...