Reklama
Reklama

Nowe zasady 3G w austriackich szkołach

Zasada 3G w Austrii

Aby rok szkolny rozpocząć najbezpieczniej, jak się da, ustalono nowe zasady 3G. Te dotyczą zarówno osób niezaszczepionych, jak i zaszczepionych.

Początkowa tzw. faza bezpieczeństwa planowana była na 2 tygodnie, jednak rząd zdecydował się na przedłużenie jej do 3 tygodni. Co to oznacza? Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele muszą trzy razy w tygodniu zrobić test na koronawirusa, niezależnie czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Później obowiązek testowania zależeć będzie od ryzyka zakażeniem. Jeśli to będzie odpowiednio wysokie, wprowadzona zostanie zasada 3G.

Celem ministra edukacji Heinza Faßmanna są zajęcia stacjonarne. W związku z tym nie będzie już krajowego zamknięciu szkół, tylko kroki bezpieczeństwa będą podejmowane regionalnie oraz będą czasowo ograniczone.

Faza bezpieczeństwa

W pierwszych 3 tygodniach roku szkolnego uczniowie i nauczyciele muszą nosić maski poza klasą. Ponadto uczniowie muszą 3 razy w tygodniu zrobić w szkole test na koronawirusa. Z reguły jest to w poniedziałek test antygenowy oraz PCR, a w czwartek ponownie antygenowy. Zaszczepieni nauczyciele muszą wykonać tygodniowo 3 testy antygenowe, a niezaszczepieni muszą poza 2 testami antygenowymi wykonać osobny 1 test PCR. Dotyczy to także szkół w Wiedniu, gdzie okres ważności testów dla osób od 12 roku życia został skrócony. Jednak szkoła ma odrębne zasady.

Co nastąpi po tzw. fazie bezpieczeństwa? Wprowadzone zostaną 3 różne kroki bezpieczeństwa, które bazować będą na zaleceniach komisji ds. koronawirusa poszczególnych landów. Ponadto ministerstwo edukacji również może wprowadzić kolejne zasady na poziomie szkolnym lub okręgowym.

Testy

Jeśli 7-dniowy wskaźnik zachorowań skorygowany o ryzyko (obejmuje nie tylko liczbę zakażeń, ale także liczbę testów, odsetek wyleczonych pacjentów, objawy i dynamikę zakażeń) jest niższy niż 100 (niskie ryzyko), uczniowie mogą jedynie dobrowolnie poddawać się testom. W takim przypadku nie dotyczy ich zasada 3G. Nie ma wtedy też nakazu noszenia masek, lecz niezaszczepieni nauczyciele mimo tego muszą zawsze mieć aktualny certyfikat testu, a raz w tygodniu dodatkowo poddać się testowi PCR. Gdyby jednak wskaźnik infekcji był bardzo wysoki, regionalnie może zostać wprowadzony obowiązek przeprowadzania testów wśród uczniów.

Gdy wskaźnik wynosi pomiędzy 100 a 199 (średnie ryzyko), niezaszczepieni uczniowie muszą 3 razy w tygodniu wykonać test na koronawirusa, z czego jeden musi być testem PCR. Nauczyciele zaś muszą mieć odpowiedni aktualny certyfikat dot. testu oraz wykonać tygodniowo jeden test PCR. Ponadto wszyscy uczniowie i nauczyciele muszą poza klasą nosić maski.

Maski

Jeśli wskaźnik wyniesie ponad 200 (wysokie ryzyko), uczniowie od 9 klasy wzwyż muszą również na lekcji mieć maski. Dotyczy to także nauczycieli.

W kwestii wydarzeń szkolnych również zostały wprowadzone konkretne zasady. Jeśli ryzyko zakażenia jest małe, mogą one śmiało się odbyć. Gdy jednak ryzyko jest średnie, mogą być przeprowadzone tylko po analizie ryzyka. Natomiast w przypadku wysokiego ryzyka zabronione są jakiekolwiek szkolne wydarzenia, a konferencje i konsultacje mogą odbywać się tylko zdalnie. Gdy tylko ryzyko zakażenia jest średnie aktywności sportowe oraz śpiewanie powinno być w miarę możliwości przeprowadzane na świeżym powietrzu. Jeśli to jest niemożliwe, zachowany musi zostać bezpieczny odstęp. Osoby spoza szkoły, czyli np. kluby sportowe potrzebują potwierdzenie 3G, aby móc wejść na teren szkoły. Ponadto wszyscy muszą cały czas mieć założoną maskę. W razie wysokiego ryzyka wszelkie spotkania z osobami spoza szkoły są tu zabronione.

Zalecenia

Ministerstwo zdrowia wyznaczyło w sprawie kwarantanny, jeśli w klasie pojawi się chora osoba konkretne działania. Na tej podstawie powiatowe władze administracyjne muszą podjąć niezbędne działania na miejscu. Ponadto lokalne organy ds. zdrowia muszą podjąć decyzję, którzy uczniowie, w razie infekcji w klasie, powinni udać się na kwarantannę. Z reguły obowiązuje jednak zalecenie, aby zaszczepionych uczniów zaklasyfikować jako tzw. K2-Personen. Dzięki temu mogliby nadal uczęszczać na lekcje do szkoły. Jednak znaczenie będzie miało, czy będzie to 1 choroba w klasie, czy 18 z 20 uczniów zakazi się koronawirusem.

Oczyszczacze powietrza

Chociaż minister zdrowia zaleca czyszczenie powietrza w szkołach, to zainteresowanie odpowiednimi urządzeniami do tego jest mniejsze, niż oczekiwano. Zamówionych zostało zaledwie 4 000 mobilnych oczyszczaczy powietrza, które już w następnym miesiącu dotrą do zainteresowanych szkół. Średnioterminowo w budynkach szkolnych, przy okazji remontów lub budowy nowych budynków, mają zostać zainstalowane mechaniczne systemy wentylacji pomieszczeń, które w przeciwieństwie do urządzeń mobilnych zapewniają cyrkulację powietrza.

Obecnie 25% osób w wieku od 12 do 15 lat jest zaszczepiona co najmniej jedną dawką. W przypadku młodzieży od 16 do 19 wskaźnik ten wynosi 52%.  

Źródło: oe24