Reklama

Energie-Bonus dla wszystkich? Jednak nie!

energie-bonus

Austriacki dodatek energetyczny miał być przyznany każdemu gospodarstwu domowemu w kraju. Okazuje się jednak, że wiele osób nie ma prawa do bonusu.

Austriacki rząd zapowiadał, że dodatek energetyczny będzie przysługiwał każdemu. Okazuje się jednak, że to nie prawda. Prawo do Energie-Bonus mają osoby z głównym miejscem zamieszkania w Austrii, posiadające licznik i zawartą umowę z dostawcą energii.

Prawa do dodatku energetycznego nie mają więc najemcy z umową ryczałtową, czyli osoby opłacające czynsz obejmujący koszty energii.

Energie-Bonus nie otrzymają też studenci, którzy nie są zameldowani w mieście, w którym studiują oraz osoby mieszkające we wspólnotach WG. Prawo do 150 euro dodatku ma jedynie osoba, która zawarła umowę z dostawcą energii.

Źródło: heute