Reklama

Indeksacja austriackich świadczeń rodzinnych niezgodna z prawem!

indeksacja familienbeihilfe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że skracanie świadczenia rodzinnego Familienbeihilfe pracownikom z biedniejszych krajów jest dyskryminacją.

Dopasowanie świadczeń rodzinnych oraz innych ulg podatkowych do poziomu dobrobytu krajów, w których mieszkają dzieci osób pracujących w Austrii, jest niezgodne z prawem europejskim. Jest to bezpodstawna, pośrednia dyskryminacja ze względu na przynależność narodową emigrantów pracujących w Austrii. Tak zadecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

O co chodzi z indeksacją?

W 2019 roku Austria wprowadziła system indeksacji świadczeń rodzinnych oraz ulg podatkowych dla rodzin tzn. Familienbeihilfe, Familienbonus Plus, Kinderabsetzbetrag, Alleinverdienerabsetzvetrag, Alleinerzieherherabsetzbetrag oraz Unterhaltsabsetzbetrag dla osób czynnych zawodowo, których dzieci mieszkają w innym państwie europejskim. Zmiana ta przewidywała, że wysokość tych świadczeń nie była stała, a musiała być dopasowana do poziomu dobrobytu w kraju, w którym mieszka dziecko pracownika. W większości przypadków oznaczało to obniżenie przyznawanych świadczeń.

Decyzja ta szybko została zaskarżona w Trybunale Sprawiedliwości. A ten orzekł teraz, że indeksacja świadczeń rodzinnych jest niezgodna z prawem.

Źródło: kurier