Reklama

Austria podnosi wysokość świadczeń socjalnych

euro

Od 2023 roku zasiłki socjalne w Austrii zostaną automatycznie dopasowane do inflacji. Oznacza to większy Krankengeld, Familienbeihilfe i Studienbeihilfe.

Austriacki wicekanclerz Werner Kogler po spotkaniu austriackiego rządu ogłosił waloryzację zasiłków rodzinnych i socjalnych słowami - „Wielkie reformy nadeszły, aby zostać”. Nowe kwoty zasiłków mają stanowić pomoc w obliczu szalejącej inflacji i obowiązywać od 2023 roku.

Pomoc socjalna

W obrębie zasiłków socjalnych od 2023 roku zasiłek chorobowy (Krankengeld), zasiłek rehabilitacyjny (Rehageld), zasiłek reintegracyjny (Wiedereingliederungsgeld) i dodatek na przekwalifikowanie (Umschulungsgeld) zostaną automatycznie zwiększone o stopę inflacji.

Dodatki dla rodzin

Do inflacji również zostaną dopasowane: zasiłek wychowawczy (Kinderbetreungsgeld), bonus z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem przez ojca (Familienzeitbonus), zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe), dodatek szkolny (Schulstartgeld), zasiłek uczniowski (Schülerbeihilfe), dodatek dla rodzin wielodzietnych (Mehrkindzuschlag) oraz ulga na dziecko (Kinderabsetzbetrag). Została także zwiększona granica dodatkowego zarobku (Zuverdienstgrenze) liczona przy wypłacie zasiłku wychowawczego (Kinderbetreungsgeld) z 16,2 tys. na 18 tys. euro.

Minister Rodziny, Susanne Raab podkreśla, że z automatycznych podwyżek zasiłków skorzysta 1,2 mln rodzin i 1,9 mln dzieci.

Studenci i uczniowie

Pomoc na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie studiów (Studienbeihilfe) także zostanie zwiększona od początku 2023 roku. Dodatek szkolny (Schulstartgeld) będzie od 2023 roku wypłacany już w sierpniu razem z zasiłkiem rodzinnym (Familienbeihilfe), a nie jak dotąd we wrześniu.

Nie wszystkie zasiłki zostaną jednak objęte podwyżkami. Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld) i zasiłek pomostowy (Notstandshilfe) nie są zawarte w nowelizacji.

Dzięki podwyżce zasiłków rząd chce przeciwdziałać pułapce inflacyjnej. Kanclerz Nehammer podkreśla jednak, że skutki inflacji mimo podjętych działań będą nadal odczuwalne w 2023 roku. W sumie 7,5 mln pracujących ma zostać długotrwale odciążonych o 1,85 mld euro przez nowe rządowe projekty.

Źródło: Heute