Wohngeld po nowemu. Niemiecki Bundestag przyjął projekt ustawy reformującej dodatek mieszkaniowy

Parlament zdecydował – niemieckie gospodarstwa domowe, które dysponują skromnym dochodem, zostaną odciążone. Świadczeniobiorcy w ramach dodatku mieszkaniowego, czyli Wohngeld, mają otrzymywać 370 euro miesięcznie.

Od stycznia z zasiłku mieszkaniowego Wohngeld skorzysta w Niemczech więcej gospodarstw domowych. Decyzją parlamentu wysokość świadczenia zostanie podniesiona o średnio 190 euro miesięcznie. Tym samym dodatek wyniesie w 2023 roku 370 euro miesięcznie. Oprócz wysokości świadczenia zmieni się także liczba świadczeniobiorców. W myśl nowych przepisów, do obecnych 600 000 gospodarstw domowych korzystających z tego wsparcia, dołączy około 1,4 mln kolejnych.

Warto przypomnieć, że Wohngeld to dodatek do czynszu dla gospodarstw domowych, które nie korzystają ze świadczeń socjalnych, ale dysponują małym budżetem domowym. Od nowego roku z dodatku mają korzystać także osoby, które zarabiają minimalną pensję lub otrzymują emeryturę w podobnej wysokości.

Źródło: Spiegel