Czy 1 listopada jest dniem wolnym od pracy w Austrii?

wszystkich świętych

Pierwszego dnia listopada Kościół Katolicki obchodzi Święto Wszystkich Świętych. W tym dniu w szczególny sposób oddawana jest cześć świętym i błogosławionym kościoła. Czy 1 listopada jest dniem wolnym od pracy w Austrii?

Wszystkich Świętych jest w wielu krajach Europy dniem wolnym od pracy. Do tego grona zalicza się również Austria. 1 listopada jest zatem dniem wolnym we wszystkich austriackich landach. Podobnie jest zresztą w katolickich kantonach w Szwajcarii, niektórych niemieckich krajach związkowych czy też w Polsce.

Warto pamiętać, że w Dzień Zaduszny, a więc 2 listopada w publicznych szkołach w Austrii nie odbywają się lekcje. Zaduszki nie są co prawda dniem ustawowo wolnym od pracy, ale świętem już tak.